Hele lista til stortingsvalget må vurderes på nytt, mener leder i Tromsø Ap Odd Arne Thunberg.

Trekker seg fra nominasjonen

Kvinnen som har hatt en seksuell relasjon til Roger Ingebrigtsen, trekker seg fra nominasjonen i Troms Arbeiderparti.

Kvinnen sto høyt på nominasjonskomiteens forslag til Troms Aps liste til stortingsvalget og trekker seg fordi det spekuleres på hennes motiver for å ha meldt fra om saken.

– For å legge denne ballen død og fjerne all tvil om sine motiver i saken, trekker hun seg fra nominasjonslisten, opplyser hennes advokat Thomas Hansen til Nordlys.

Vurderes på nytt

Hele lista til stortingsvalget må vurderes på nytt, mener leder i Tromsø Ap Odd Arne Thunberg etter at deres toppkandidat Roger Ingebrigtsen trakk seg.

– Stortingslista er en helhet. Når den ene av de to toppkandidatene forsvinner, så kan man ikke bare fortsette som før med resten av kandidatene. Kriterier som kjønn, geografi, alder og yrke må balanseres gjennom hele lista, sier Thunberg til NTB.

Tromsø Arbeiderparti vedtok søndag å kreve at nominasjonsmøtet i Troms Ap utsettes til midten av januar, og at det nedsettes en ny nominasjonskomité.

Høres feil ut

Lederen i nominasjonskomiteen i Troms Arbeiderparti stiller seg avvisende til ønsket om å nullstille stortingsnominasjonen.

– Det høres veldig feil ut. For meg blir det en veldig fokusendring. Det har vært gjort et grundig arbeid i partiorganisasjonen med den lista vi har. Den eneste uenigheten var om hvem som skulle stå på førsteplass. Ellers er det enstemmighet på alle de andre plassene, sier Roger Linaker til NTB.

Han bekrefter at nominasjonskomiteen er blitt forberedt på å skulle holde et møte tirsdag. Linaker sier som leder i nominasjonskomiteen at de forholder seg til hva Troms Arbeiderparti ønsker.

– Det er varslet et mulig møte, men det avhenger av om vi får i oppdrag å avholde møte. Vi har levert vår innstilling til partiet og kan ikke på eget forgodtbefinnende sette i gang nye møter, sier Linaker.

Delt på midten

– Nå blir det opp til fylkeslagets styre, sier Thunberg, som selv sitter som nestleder i Troms Ap.

Tromsø-lederen sier at fylkespartiet har vært delt på midten i spørsmålet om man foretrekker den nå avgåtte statssekretæren Roger Ingebrigtsen, eller tidligere AUF-leder Martin Henriksen på førsteplass på stortingsvalglista.

– Fra Tromsø Arbeiderparti var Ingebrigtsen innstilt enstemmig på topp etter en bred prosess. Vi har hatt nominasjonsmøter i 17 lokallag med godt frammøte. Nå er det oppstått en helt ny situasjon, og da har vi behov for å tenke nytt, sier Thunberg.

Samlende

Thunberg sier at målet med en ny prosess må være å finne en samlende kandidat.

– Vi trenger en på toppen av lista som alle kan stå bak. Det vil bli avgjørende for å mobilisere til en aktiv og god valgkamp, sier han.

– Kan Henriksen være en slik samlende kandidat?

– Det vil jeg ikke kommentere. Jeg har ikke belegg for å si verken det ene eller det andre, og jeg ønsker ikke at min mening påvirker prosessen.