Medisinske laboratorier ved sykehus, legekontor, sykehjem, i hjemmesykepleien og bedriftshelsetjenesten er blant dem som mottar og analyserer et stort antall prøver både i forbindelse med mistanke om sykdom og ved konstatert sykdom.

Treg postgang truer helsa

Kuttene i posttilbudet går på helsa løs. Nå krever sykehus over hele landet gjeninnføring av A-post.

 

* A-post er nødvendig for transport av biologiske prøver og annen hastepost, påpeker Oslo universitetssykehus.

* Biologiske prøver må være laboratoriet i hende innen ett til to døgn. Prøven vil være verdiløs dersom den ankommer laboratoriet etter tre dager, understreker Helse Nord-Trøndelag.

* Opprettholdes ikke A-posten for biologiske prøver, må pasienten ta fri fra jobben for å reise til laboratoriet med prøven, konstaterer en overlege i Helse Fonna.

* Prøver som sendes langt fra pasientens bosted, som fra Vestlandet til laboratorium i Oslo, vil ikke kunne sendes i det hele tatt, noe som medfører stor forskjellsbehandling av pasienter som ikke bor i storbyområde, poengterer samme overlege også.

Svekker postomdelingen

Alt dette framgår av svar sykehusene har sendt Samferdselsdepartementet i respons på samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens (Frp) forslag om å redusere omdelingen av post til annenhver dag.

Bakgrunnen for forslaget er en sterk nedgang i mengden med post som sendes. Svekkelsen av postomdelingen kan gjøre 3.000 postbud overflødige, skrev NTB da de omtalte saken i januar.

Post annenhver dag skal gi en innsparing på 500 millioner kroner årlig fra 2020, og 650 millioner årlig fra 2025, sammenlignet med post fem dager i uken, ifølge Fri fagbevegelse.

I tråd med dette behovet for innsparinger, ble det slutt på post på lørdager i 2016, og fra nyttår ble det også slutt på A-post.

«Mer praktisk og effektivt», var begrunnelsen til Posten da de varslet om avviklingen av A-post. Nå omtales både A-post og B-post bare som «post» av Posten, og «leveringstiden for all post frankert med frimerker, er to virkedager i hele Norge», ifølge Posten.

Det er ikke godt nok for professor Bente Halvorsen, avdelingsleder ved Institutt for indremedisinsk forskning ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Vi trenger prøvene så raskt som mulig. Helst i løpet av ett døgn, forteller hun.

Halvorsen er «veldig skeptisk» både til forslaget om post annenhver dag og avviklingen av A-post.

– Det er tankevekkende for forskningen at regjeringen med en egen forskningsminister går inn for dette, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Banebrytende forskning

Halvorsen forteller om flere store pågående forskningsprosjekter med «noen av verdens beste forskere» involvert, og muligheter til å «revolusjonere behandlingen av en rekke sykdommer», ved sitt institutt.

– Vi mottar et stort antall prøver i forbindelse med denne banebrytende forskningen. Hver eneste prøve er gull verdt for oss, hvis vi får dem i tide. Sen postgang gjør dem verdiløse for oss.

Også Mona Røseth, daglig leder i Lab-Tech AS, som distribuerer laboratorietester, reagerer kraftig på svekkelsen av posttilbudet.

– Vi har hatt verdens beste postombæring, men i dag kommer biologiske prøver fram etter tre til ti dager. Da er de ødelagt og verdiløse for pasienten og laboratoriet. På sikt vil dette bli langt dyrere for samfunnet, sier hun.

– Hva slags prøver er det snakk om?

– Det jeg er engasjert i er avføringsprøver som personer som har vondt i magen, sender laboratorier for analyser, svarer Røseth.

Slike prøver kan avdekke sykdom på et tidlig stadium, slik at behandling kan bli iverksatt og pasienter unngår langvarige og kostbare sykefravær, påpeker hun.

– En videreføring av A-post er av avgjørende betydning. I Danmark gjorde de det samme som Norge fra 1. januar 2017, og der er det fullt kaos nå, med prøver som går rett i søpla fordi de er blitt verdiløse.

Ny avtale med Posten

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten, forteller at det er blitt iverksatt tiltak for å unngå at fjerningen av A-post skal få negative konsekvenser for transporten av laboratorieprøver. Hun viser til en avtale som Sykehusinnkjøp, på vegne av norske sykehus, inngikk med Posten i fjor høst. Den sikrer «rask levering av prøvene, uavhengig av hvor i landet de er tatt. Avtalen sikrer også utkjøring lørdager, slik at blodprøver som sendes fredag, vil ankomme laboratoriene neste dag», heter det i pressemeldingen Sykehusinnkjøp sendte ut for noen måneder siden.

– Hva med de mange prøvene pasienter selv sender?

– «Bedriftspakke ekspress over natten» er et tilbud for alle, til en noe høyere pris, svarer Gjølme.

 

Dårligere posttilbud

* Posten ble opprettet 17. januar 1647, og kunne følgelig markere sitt 370-årsjubileum i fjor.

* Postombæringen på lørdager ble avsluttet 27. februar 2016.

* A-post og B-post ble slått sammen fra 1. januar i år.

* I januar foreslo Samferdselsdepartementet  en overgang til postdistribusjon annenhver dag fra 2020.

* I praksis innebærer dette levering av post tre dager den ene uken og to dager den påfølgende uken, i stedet for post fem dager i uken, som nå.

* Forslaget er på høring med høringsfrist i morgen.En rekke sykehus er blant dem som allerede har levert høringssvar.