Travlere ved hver fjerde flyplass

Til tross for koronapandemien var det mer aktivitet ved hver fjerde Avinor-lufthavn i august, enn i august i fjor. Her er forklaringene.

Antallet flybevegelser økte med fra 0,6 til 30,3 prosent ved 11 av drøyt 40 flyplasser, går det fram av tall fra Avinor.

Les også: Politikere reiste landet rundt digitalt

– Flere private fly

Dette skjedde samtidig som antallet flypassasjerer gikk til dels kraftig ned ved samtlige av Avinors flyplasser, med ett unntak. Ved Andenes lufthavn på Andøya var det 4,4 prosent flere passasjerer i august enn i samme måned i fjor.

Men hvordan kan det bli travlere på en flyplass samtidig som antallet passasjerer går ned? Det har Dagsavisen spurt flere av de aktuelle flyplassene om.

– Vi hadde færre rutefly i august, men flere private. Dette skyldes kanskje i noen grad korona, men det er hovedsakelig trafikk ved den lokale flyklubben som genererer trafikken.

– Privatflytrafikken ved flyklubben tar seg opp i sommermånedene. Både i juli og august hadde vi økning i privattrafikken, opplyser lufthavnsjef Geir Tore Buvarp ved Namsos lufthavn.

– Hvem er de viktigste brukere av Namsos lufthavn, ut over flyselskapene?

– Den lokale flyklubben, samt helikopteroperatører og kommersielle aktører som er ute på oppdrag, svarer Buvarp.

– Oppveier flere flybevegelser for nedgangen i antallet passasjerer?

– Nei, det gjør det dessverre ikke.

Les også: Oljeansatte fyller flyene

– Ekstra ankomst og avgang

Også ved Sandane lufthavn var det flere flybevegelser i august enn i august i fjor. Lufthavnsjef Jon Granheim forklarer hvorfor.

– På Sandane lufthavn er det Widerøe som er flyoperatør. Vi har stort sett det samme ruteprogrammet gjennom året, men operatøren kan gjøre noen mindre justeringer.

– For august 2020, sammenlignet med 2019, ble det lagt inn en retur til Oslo på det siste flyet på fredager. Derpå en ekstra ankomst og avgang påkommende lørdag, opplyser Granheim.

– Det vil og kunne forekomme ekstrafly fra nabolufthavner dersom der er utfordrende vær der, som for eksempel lavt skydekke eller tåke, tilføyer han.

Les også: Han vil få dem som flyr mye ned på jorda

– Flere norske småfly

Røros lufthavn er en tredje flyplass som har opplevd travlere dager, ikke bare i august, men helt siden april.

– Økningen i antall flybevegelser målt mot samme periode året før kan hovedsakelig forklares med flere rutefly, opplyser lufthavnsjef Gudbrand Rognes.

– Flyoperatøren Air Leap flyr på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, normalt ruten Røros – Oslo. De har i tillegg operert en kommersiell rute Ørland – Oslo. Selskapet har etter søknad, fått godkjent å fly disse rutene sammen siden 1. april, med begrunnelse i Covid-19 situasjonen.  

– Er det større interesse for bruk av privatfly nå enn før koronapandemien slo til i mars?

– Det har vi ikke observert, bortsett fra i sommersesongen, da vi observerte en god del flere norske småfly benyttet til fritidsformål. Vi har hatt noe etterspørsel fra Sverige, business-jetmarkedet, men det har av karantenemessige årsaker ikke blitt noe av, svarer Rognes.

– Hvem er de viktigste brukerne av Røros lufthavn?

– GA (General Aviation = allmennflyvning, journ. anmrk.), skoleflyging, militære flygninger og kommersiell helikopteraktivitet.

– Hva slags konsekvenser får flere flybevegelser for Røros lufthavn?

– Økte driftskostnader, blant annet med betydelig mer innleie av sikkerhetskontrollører. Inntektene er redusert i betydelig grad, da flyoperatørene har fått lettelser i luftfartsavgiftene.

– Staten har kjøpt rute

Vadsø lufthavn føyer seg inn i rekken av travlere flyplassen.

– Vår trafikk avhenger av statlig kjøp av ruter, i tillegg har Widerøe en kommersiell rute til og fra Tromsø. I 2019 var det lavere sommerproduksjon enn i 2020. Det ble justert noe på sommerprogrammet 2019 i forhold til tidligere år, opplyser lufthavnsjef  Kjell-Erling Berg.

– Er det da sånn å forstå at august i år mer var å regne som en normalmåned for dere, med tanke på antallet flybevegelser?

– Ja, det er korrekt. Programmet i Vadsø består av elleve daglige flygninger på ukedagene, to flygninger lørdager og sju flygninger søndager. Dette programmet kjøres standardisert og endres svært sjeldent, kun når FOT-rutene (ruter som staten er med på å finansiere, journ. anmrk.) er ute på anbud, svarer Berg.

– Sommeren 2019 tok Widerøe ut den kommersielle ruten i Vadsø. Denne ruten har staten kjøpt siden juni 2020 på grunn av koronapandemien, foreløpig ut året.

– All bruk av flyplassen er knyttet opp mot flytrafikk, enten rutetrafikk, ambulansetrafikk eller arbeidstrafikk, oftest med helikopter. Det går også mye post og gods som flyfrakt, men de fraktes av rutetrafikk, fortsetter Berg.

– Flere skoleflygninger

Senior kommunikasjonsrådgiver Line Haugland i Avinor, påpeker at selv om mange flyplasser har opplevd høyere aktivitet, er det i all hovedsak snakk om lufthavner med vanligvis ganske begrenset trafikk.

– Det er små tall og litt forskjellige årsaker til økningen på de ulike lufthavnene. Bardufoss har for eksempel en økning i antall skoleflygninger, mens noen av de andre lufthavnene har en økning i GA-flygninger, opplyser Haugland.

– I tillegg har flere av disse lufthavnene ikke hatt noen særlig nedgang i antall ruteflygninger. Andenes, Sogndal og Sørkjosen har faktisk hatt en økning i antall ruteflygninger.

– Mange av disse lufthavnene har FOT-ruter kjøpt av staten, og disse er ikke berørt av koronapandemien på samme måte som kommersielle flyruter.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.