LO-leder Gerd Kristiansen mener Høyres arbeidspolitiske talsmann Arve kambes utspill er et forsøk på å dempe effekten av den politiske streiken LO har sammen med Ys og Unio neste uke. FOTO: HILDE UNOSEN

– Tøv, Kambe!

LO-leder Gerd Kristiansen avviser blankt Arve Kambes (H) påstand om at flere vil organisere seg etter regjeringens oppmyking av arbeidsmiljøloven.

– For meg blir dette tøvprat!

Slik reagerer leder i LO, Gerd Kristiansen på Arve Kambe i arbeids- og sosialkomiteens utspill i gårsdagens Dagsavisen.

Der forfekter han at regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven kan bidra til at flere ønsker å organisere seg i en fagforening.

Fordi det innebærer mer ansvar for de lokale tillitsvalgte, som ifølge Kambe, vil gi vervet mer innhold.

– Det høres ut som all makt ligger på Youngstorget, når det gjelder arbeidsmiljøloven. Sånn er det ikke, sier Kristiansen.

– Vanskelig å forstå

I dag har fagforeningene sentralt en innstillingsrett, som gir de mulighet til å avtalefeste arbeidstidsordninger som går ut over hovedregelens rammer.

– Dette er det eneste området der vi har en makt de tillitsvalgte lokalt ikke har, og 95 prosent av tilfellene blir de alternative turnusene godkjent, sier Kristiansen.

Arbeidsminister Robert Erikssons (Frp) foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven har skapt harme i fagbevegelsen. Kristiansen selv har kalt liberaliseringen for en krigserklæring.

– At disse endringene skal få flere til å organisere seg, har jeg vanskelig for å forstå, sier Kristiansen.

LO jobber kontinuerlig med å få flere til å organisere seg, og er klar på hva som skal til:

– Godt gammeldags fagforeningsarbeid. Det krever innsats fra tillitsvalgte ute på hver enkelte arbeidsplass. Det krever skolering og en forståelse av hvorfor det er viktig å være organisert, sier LO-lederen.

– Send forslaget tilbake

Kambe mener noe av problemet med forholdet mellom Høyre og fagbevegelsen er mer fokus på konflikt enn sam­arbeid. Det er ikke Kristiansen enig i. Hun er oppgitt over det hun beskriver som tom retorikk fra Høyre.

– Hvis han mener alvor med det han sier kan han som saksordfører for endringene i arbeidsmiljøloven, sende tilbake forslagene til Eriksson. Så kan han be ham om å ha en ordentlig prosess der han tar med arbeidstakerorganisasjonene på råd og utreder endringene ordentlig, sier Kristiansen.

Endringene i arbeidsmiljøloven skal opp til høring i Stortinget i morgen.

Politisk streik

Både Unio-leder Anders Folkestad og Ys-leder Jorunn Berland var kritisk til Kambes utspill. LO-lederen har ikke problemer med å forstå hvorfor.

– Han anerkjenner jo ikke at arbeidstakerorganisasjonene representerer 1,5 million arbeidstakere fra hele landet, sier hun.

Neste uke går LO, Ys og Unio sammen ut i politisk streik mot endringene i arbeidsmiljøloven. Det er planlagt aksjoner over store deler av landet.