To saker har sprengstoff til å velte regjeringen i 2020

Her er 15 saker som vil skape politisk strid dette året.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Aller størst politisk strid i 2020 kommer det til å være rundt to store saker:

• Hvor skal iskanten defineres?

• Hvor langt vil regjeringen gå i avkriminaliseringen av narkotika.

Erna Solberg kommer også til å toppe mannskapet i løpet av året – for å stå rustet til valgkampen og kampen om å overleve som regjering i 2021.

Les også: Regjeringens karakterbok 2019

Hvor går iskanten?

Til våren avgjøres det hvordan den såkalte iskanten skal defineres. Saken avgjør i praksis hvor langt nord det skal være tillatt med oljeaktivitet og splitter norsk politikk på kryss og tvers.

Regjeringen lover i Granavolden-plattformen å «fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum». Anbefalingen er ventet i 2020.

Venstre vil flytte iskantsonen lenger sør, mens Frp vil at den skal gå lenger nord eller defineres som «det området der iskantsonen til enhver tid er». Nylig varslet KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad at en slik «dynamisk» iskant er uaktuelt for KrF.

Høyre har foreløpig ikke tonet flagg i saken, men Unge Høyre vil flytte iskanten sørover.

Dagsavisen mener: «Det er helt åpenbart at vi ikke kan flytte grensene for oljeboring lenger nord»

Rusreformen

Rusreform­utvalget har lagt fram sine anbefalinger til ny ruspolitikk. Reaksjonene på bruk av narkotika skal flyttes fra straff til hjelpeapparat og helsevesen.

Bruk og besittelse av mindre kvanta av alle typer narkotika avkriminaliseres. Dagens straffereaksjoner for bruk og besittelse erstattes av en samtale med en kommunal rådgiver. Møtene er pålagt, men det skal ikke være noen sanksjoner ved å ikke møte. Utvalget mener tvang er et dårlig utgangspunkt for hjelp.

Både KrF og Frp frykter at Rusreformutvalgets anbefalinger til ny rus­politikk vil føre til mer bruk av narkotika blant unge. Senest i fredagens utgave av Klassekampen går Venstres Carl Erik Grimstad ut og sier at Frp og KrF må støtte regjeringens lovforslag - eller gå ut av regjeringen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nav-høring og evaluering

Torsdag 9. og fredag 10. januar holder Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren en redegjørelse om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 i Stortinget i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hit kommer blant annet tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch, tre tidligere statsråder (Hanne Bjurstrøm, Anniken Huitfeldt og Robert Eriksson, samt tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Mot slutten av andre dag skal arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og statsminister Erna Solberg i ilden.

Det eksterne granskningsutvalget skal komme med sin rapport før 1. juni, men kan også komme med delrapporter underveis.

Perspektivmeldingen

I løpet av våren vil regjeringen komme med en ny Perspektivmelding. Den skulle egentlig kommet neste år, men vil altså foreligge allerede i vår. Her presenteres fremtidens utfordringer for landet og regjeringen og hvordan man planlegger å møte disse.

Perspektivmeldingen drøfter viktige utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi og offentlige finanser de neste 50 årene.

Les også: Høie vet ikke hvor mye ambulanseflykrisen koster: – Er det mulig?

Anbud i lufta

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal evaluere både gjennomføringen av den siste anbudsprosessen, samt utrede modeller for framtidig drift av den operative luftambulansetjenesten, både ambulansefly og ambulansehelikopter.

Utvalget skal blant annet beskrive dagens modell, herunder forbedringsmuligheter av denne, en modell med offentlig drift og en modell med drift av ideelle aktører.

Les også: Regjeringen endrer tilskuddet til kommunale psykologer: – Kommuner begynner allerede å kutte

AFP

I tariffoppgjøret for snart to år siden ble NHO og LO/YS enige om felles mål for en ny AFP-ordning, med sikte på å bli enige om detaljene i en ny modell i lønnsoppgjøret våren 2020.

Hovedprinsippene skal rette på svakheter som i dag gjør at en del ansatte faller ut av ordningen, og at det skal bli bedre samsvar mellom hvor mange år man har vært med i ordningen og hva man får utbetalt i pensjon. AFP-ordningen skal bli mer rettferdig og mer forutsigbar både for arbeidstakere og for bedriftene.

Den nye modellen skulle utredes i løpet av 2018, med hjelp av regjeringen, men dette arbeidet er ennå ikke i mål.

Pensjon fra første krone

Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe bestående av partene i arbeidslivet som skal jobbe fram mot våren 2020, slik at man kan komme fram til noe i forhold til pensjon fra første krone før hovedoppgjøret våren 2020.

Nøkkelen her blir KrF, som fikk gjennomslag for dette utvalget gjennom Garanvolden-erklæringen. Både Høyre, Frp og Venstre er uttalte motstandere av pensjon fra første krone. Dette punktet i regjeringserklæringen holder imidlertid døra litt på gløtt for at KrF kan snu dette spørsmålet for opposisjonen.

Tariffoppgjøret

Vårens tariffoppgjør kan bli en hard nøtt. Det vil høyst sannsynlig bli forbundsvist, med frontfaget som start. Pensjon fra første krone kan bli et nytt, viktig krav, siden man foreløpig ikke har fått gjennomslag for dette blant politikerne.

Statsbudsjett

Det er alltid knyttet spenning til regjeringens reviderte budsjett, som legges fram 14. mai.

7. oktober legger Regjeringen fram sitt siste budsjett før valgkampen 2021.

Valg i KS

KS, tidligere Kommunenes Sentralforbund, har landsting i februar. Landstinget er KS’ øverste styrende organ og avholdes hvert fjerde år etter lokalvalgene. Hovedstyret ivaretar den daglige, politiske ledelsen av KS. Det praktiseres såkalt konsensus, men det er regnet som et veldig viktig politisk organ.

Styreleder i KS er Gunn Marit Helgesen (H). På tinget i februar blir det en kamp mellom Arbeiderpartiets Sven Tore Løkslid, fylkesvaraordfører i Telemark/Vestfold, og Bjørn Arild Gram (Sp), som dag er andre nestleder. Spørsmålet er om Senterpartiet også denne gang vil inngå en allianse med de borgerlige, eller med Arbeiderpartiet.

CCS-avgjørelse

I løpet av 2020 skal det tas en investeringsbeslutning om CO₂-fangst og lagring på bakgrunn av to prøveprosjekt, Fortum Oslo varme og Norcem.

Flere har påpekt at dette er nødvendig for å kunne sikre gjennomføringen av det grønne skiftet.

Både Fortum og Norcem har påpekt at det er viktig å unngå flere forsinkelser i prosjektet, og at investeringsbeslutningen blir tatt så snart som mulig. Det samme har SV og Arbeiderpartiet.

CCS innebærer at man fanger inn og lagrer CO₂ fra industrien og kraftverk.

E18

Regjeringen vil likevel bevilge penger til gigantprosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. – Jeg håper dette tørker fliret av Raymond Johansen, uttalte samferdselsminister Jon Georg Dale til Aftenposten. Både Oslo kommune og Viken fylkeskommune nekter å godta motorveiplanene til Vegvesenet og regjeringen.

Les også: – Dette er en krampetrekning fra en desperat minister i en døende regjering

North Connect

Striden om kraftkabler er heller ikke et avsluttet kapittel. NorthConnect har søkt konsesjon om å bygge en ny kraftkabel mellom Norge og Skottland. Kabelen vil øke verdien av den norske fornybarnæringen som eies av kommuner, fylkeskommuner og staten, og vil føre til utslippskutt tilsvarende 40 prosent av den norske bilparken, hevder NVE. Mange hevder kabelen vil føre til høyere strømpriser her hjemme.

I november stemte energi- og miljøkomiteen i Stortinget ned et forslag fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes om å avslå konsesjonssøknaden til North Connect-kabelen. Forslaget fikk kun støtte fra Senterpartiet og SV.

Arbeiderpartiet ønsket ikke å støtte forslaget, fordi de respekterer avtalen som ble inngått mellom Ap, MDG og regjeringspartiene i fjor i forbindelse med debatten rundt Acer.

Vindkraftutbygging

«Vindmøller er noe svineri, som forsøpler norsk natur. Enig?», skrev Norges nye olje- og energiminister Sylvi Listhaug på Facebook. Nå er hun olje- og energiminister, og skal ta stilling til vindkraft både på land og til havs.

Opposisjonen frykter nå at utbyggingen av vindkraft til havs stopper opp.

Les også: Listhaug mente vindmøller var svineri: – Sikkert flere i regjeringen som er enig

Landsmøter

Både Venstre, Høyre, Frp og MDG skal avholde landsmøter våren 2020.

Størst kamp om makten er det i Venstre. Trine Skei Grandes ledertittel er satt i spill. Også Ola Elvestuen og Terje Breivik står utsatt til som nestledere. Utfordrerne er mange, men først og fremst Abid Raja og Sveinung Rotevatn. Dette valget vil også få konsekvenser for statsrådsposter.

Men også Høyre opplever en kamp om posisjoner. Bent Høie skla uansett ut som nestleder.

Etter landsmøtene har statsminister Erna Solberg varslet utskiftninger i regjeringen. Mannskapet skal toppes.

MDG skal på sin side gå fra å ha to talspersoner til en leder og to nestledere. I dag er Une Bastholm og Arild Hermstad nasjonale talspersoner. En av de må finne seg i å bli nestleder. Une Bastholm er favoritt til å bli ny leder. (FriFagbevegelse)

Les også: Venstres valgkomité skal behandle rekordmange forslag til ny partiledelse