To av tre strømkunder uvitende om fornybargaranti

66 prosent er uvitende om de betaler for fornybargaranti eller ikke. – Behov for opplysning i befolkningen, sier rådgiver i strøm.no.

Av Martin Jacob Kristoffersen, ABC Nyheter

Undersøkelsen ble gjort av Respons Analyse på vegne av den private sammenligningstjenesten Strøm.no.

To av tre strømkunder visste ikke om de betaler for fornybar strøm gjennom strømavtalen. Samtidig var det «ganske» eller «veldig viktig» for 38 prosent av kundene at de får levert fornybar strøm. 39 prosent mente det var «litt viktig».

– Når to av tre forbrukere ikke vet om strømmen er fornybar er det i det minste et opplysningsbehov i befolkningen når det kommer til hvilken strøm man faktisk får i stikkontakten, sier Kim Arne Hammerstad, kommunikasjonsansvarlig i Strøm.no.

– Strøm er abstrakt

Norge blir stadig mer fysisk knyttet til det nordiske og europeiske strømnettet. I 1991 ble det norske strømmarkedet deregulert og kraftbørsen Nord Pool ble opprettet i 2001. Den fornybare strømmen som produseres i Norge går dermed inn i en felles pott sammen med strøm fra vindturbiner, kull, gass og atomkraft.

Skal strømkundene påberope seg bruk av fornybar strøm, trenger de opprinnelsesgarantier. 2017 ble det utstedt norske opprinnelsesgarantier for 141 TWh, noe som utgjør 98 prosent av produksjonen. Imidlertid ble kun 25 TWh innløst i Norge. Resten ble solgt til utlandet.

– Det er jo mye av «problemet» med strøm, at det er så abstrakt. Men ut fra undersøkelsen vi har gjort virker det som at det er viktig for forbrukerne at de får levert fornybar strøm hjem til seg, sier Hammerstad.

Opprinnelsesgarantien kom gjennom et EU-direktiv, som et verktøy for å øke andelen av fornybar kraft i Europa. Produsentene av fornybar kraft får en ekstra inntekt, som motiverer til mer fornybar produksjon.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sammenligner strøm med palmeolje

Ordningen gjør det mulig for til og med bedrifter og forbrukere som i nærheten av kullkraftverk å skaffe seg garanti for at strømmen de forbruker er ren - og på den måten bidra til fornybarsatsingen.

– Forbrukerne merker ikke om strømmen er fornybar eller ikke. Derfor er det viktig at forbrukerne vet at de har muligheten til å påvirke gjennom hvilken strømavtale de velger, sier han.

– Er opprinnelsegaranti noe vits dersom man bor ved siden av et vannkraftverk, Hammerstad?

– Opprinnelsesgarantier er en håndfast indikator på at dette er noe som er etterspurt i markedet. Det bidrar dessuten til at utslippene på sikt går ned i Europa.

– Vi vet at norske forbrukere stadig blir mer opptatte av hva produktene de kjøper inneholder, og det er ikke noe grunn til at det kan spre seg til strømmen også. Bare se hvordan reaksjonene mot palmeolje utviklet seg, sier han.

De siste årene har det vært flere kampanjer for å fase ut palmeolje fra matvarer, dyrefôr og drivstoff. Regnskogfondet mener at palmeoljeindustrien er hovedårsaken til at regnskogen ødelegges i Sørøst-Asia, noe som truer mennesker, dyr og klimaet.

57 prosent av kraften norske husholdninger, bedrifter og etater forbrukte i 2017 uten å ha kjøpt såkalt opprinnelsesgaranti, stammet fra fossile varmekraftverk, mens 27 prosent stammet fra kjernekraft.

– Når bevisstheten blant forbrukerne steg rundt problematikken ble leverandørene «tvunget» til å endre produktene sine, sier Hammerstad.

Flest i Hedmark og Oppland

Undersøkelsen viser at for 23 prosent av kundene er ikke fornybar strøm viktig i det hele tatt. De fleste av dem er menn mellom 45 og 54 og innbyggere i Agder og Rogaland.

Fornybar strøm er viktigst for kvinner, for dem under 24 og dem over 65, og for dem bosatt i Hedmark og Oppland, viser spørreundersøkelsen.

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter.