Tine har 2 minutter og 38 sekunder på seg på å vaske dette rommet

Da Eir renhold vant anbudet om renhold ved Sunnaas sykehus, mente firmaet at Tine Wang Brudheim skulle vaske 16 pasientrom med bad og wc, to lange korridorer, tre toaletter, fire behandlingsrom, to spiserom, ett skyllerom, en stue, en foaje og en halv trapp på 3,5 time.

Av: Ragnhild Heyerdahl/Fri fagbevegelse 

– Det lar seg ikke gjøre. Vi blir ikke ferdige, sier Tine Wang Brudheim (57).

Drevent sprayer hun såpevann på moppen og sveiper den fra side til side over gulvet på pasientrommet. Rommet er ikke fryktelig skittent eller rotete. Men på et sykehus er hygienen viktig.

Ifølge arbeidsgiveren er Brudheim forventet å bruke i snitt 2,636 minutter på å rengjøre dette rommet. Det vil si moppe gulvet, tørke støv og vaske over kontaktpunkter, flater som pasienter og ansatte typisk berører i løpet av en dag, som dørhåndtak og dispensere.

Deretter står badet for tur. 4, 813 minutter er tiden Eir renhold mener hun bør bruke. Snittiden er oppgitt i papirene Brudheim har fått, med tre desimaler.

Les også: Ber Oslo kommune vaske sin egen møkk 

Sju år – tre arbeidsgivere

Det er sju år siden Tine Wang Brudheim begynte å jobbe som renholder ved Sunnaas sykehus på Nesodden. På de sju årene har hun hatt tre forskjellige arbeidsgivere, og arbeidshverdagen har gått fra å være passe travel til ekstremt hektisk.

– Før tok jeg alltid en liten kaffepause klokka ni. Det har jeg sluttet med. Det er ikke tid, forteller Brudheim.

Da Brudheim begynte som renholder i 2012, ble hun ansatt direkte av Sunnaas sykehus. Men det skulle ikke gå mer enn to år før helseforetaket valgte å sette renholdet ut på anbud. Renholdsgiganten ISS vant oppdraget, og renholderne fulgte med «på kjøpet» i en virksomhetsoverdragelse.

Brudheim og kollegaene var heldige. De fikk beholde både lønna og pensjonsordningen, men måtte si farvel til enkelte goder – som betalt spisepause, trening i arbeidstiden og halv dag fri før helligdager. Likevel trivdes Brudheim i ISS. De fikk riktignok tildelt en del mer å gjøre, men ISS kompenserte også ved å ansette flere folk.

I 2018 skulle så renholdet ut på anbud igjen. I tildelingskriteriene fra Sunnas sykehus sto det at pris skulle vektes 100 prosent. Og det firmaet som la inn det laveste pristilbudet, var Eir renhold.

Saken fortsetter under bildet.

Tine Wang Brudheim mener arbeidshverdagen var bedre under ISS, men aller helst skulle hun ønske at Sunnaas sykehus tok tilbake renholdet i egen regi. Foto: Sissel M. Rasmussen 

Les også: Møkk flyter i Forsvaret etter at renholdet ble privatisert

Fryktet for jobbene

I desember i fjor fikk Brudheim, som var tillitsvalgt for renholderne, beskjed: Alle de 12 faste renholderne ved sykehuset ville ikke bli virksomhetsoverdratt til det nye selskapet. Eir ønsket å gjøre renholdet med egne ansatte.

– Det var rett før jul. Jeg som tillitsvalgt fikk beskjed, men fikk ikke lov til å si noe til kollegaene. Det var forferdelig, sier Brudheim.

Men Tine Wang Brudheim er ikke er den som gir opp uten kamp. En måned tidligere hadde hun meldt seg inn i Norsk Arbeidsmandsforbund og fått resten av renholderne med seg. I dag er hun sjeleglad for det.

– Ellers hadde vi stått uten jobb alle sammen.

Brudheim sendte et krav om virksomhetsoverdragelse, og Eir renhold gikk med på kravet. De ansatte renholderne fikk beholde både jobbene og tariffavtalen slik loven er ved en virksomhetsoverdragelse.

Blant renholderne var det full jubel. Brudheim fikk blomster og trodde en kort stund at slaget var vunnet. Det skulle vise seg bare å være starten.

Les også: Statens vegvesen anmelder Bring for sosial dumping (+) 

Nedbemanning

For allerede i begynnelsen av mars ble Brudheim innkalt til drøftingsmøte. Eir hadde fram til da gjennomført renholdet etter samme plan som ISS hadde brukt. Men disse planene var ifølge ledelsen «ikke i henhold til regulære effektivitetskrav for renhold i Eir». Ledelsen mente at av de 10,2 årsverkene som de fast ansatte renholderne sto for, skulle skjæres ned til 6,7 årsverk.

– Alternativene var oppsigelse eller at vi alle skulle jobbe kortere dager, forteller Brudheim.

Som grunnlag for beregningene, fikk Brudheim et dokument med detaljerte utregninger av hvor mange minutter hvert enkelt rom skulle ta å rengjøre. Det er her Eir har regnet ut at et pasientrom for eksempel skal ta 2, 636 minutter. Et vaktrom står oppført med 1 minutt og sju sekunder. En liten gang på bare 1,75 kvadratmeter er beregnet til 0,063 minutter. Snaut fire sekunder altså.

– Vi rekker ikke å ta ut søpla en gang på den tiden, sier Brudheim.

Hun ler, men egentlig er Brudheim sint. Sint og veldig frustrert.

– Vi får jo ikke gehør, utbryter hun.

Arealet som Brudheim daglig skulle vaske, målte 1238,79 kvadratmeter. I tillegg kom rom som skulle vaskes ukentlig. Ifølge Eir skulle dette altså gjøres på snaue 3,5 timer. Renholderne forsøkte å protestere, men fikk høre at arealet tilsvarte det renholdere i andre avdelinger av selskapet utførte.

– Jeg har prøvd å si at et sykehus ikke kan sammenlignes med en skole eller et bibliotek. Vi har smitterom der vi må ta på oss frakker, hette, briller og hansker før vi går inn. Det er strenge hygienekrav på et sykehus, sier Brudheim.

Etter drøftinger ble Eir og de ansatte enige om en prøveordning. Her har alle fått noe mer areal å vaske. I tillegg kommer sengevask og sengeskift ved avreiser, noe de tidligere fikk hjelp av vikarer til å gjøre.

Saken fortsetter under bildet.

Eir har regnet ut gjennomsnittlig tid på rengjøring på hvert enkelt rom. Tiden er angitt i minutter med tre desimaler. Foto: Sissel M. Rasmussen 

Les også: Karin (84) tilbys vask av do og sengetøy hver tredje uke 

19 års tjeneste

Turid Klemmetsrud (65) har jobbet som renholder ved Sunnaas sykehus i 19 år. Planen er å jobbe i to år til, og gå av ved 67 år, men nå er Klemmetsrud ikke sikker lenger.

– Vi skal ikke slite oss helt ut heller. Vi skal jo fungere etter jobb også, sier hun.

Fire dager i uka møter hun opp klokka seks om morgenen, en time før arbeidsdagen hennes egentlig begynner. Hun koker kaffe, henter moppene og gjør alt klart før de andre kommer på jobb. Fredager har hun fri, for Klemmetsrud jobber 80 prosent stilling.

– Den fridagen betyr mye, sier hun.

En tåre triller nedover kinnet hennes. I drøftingsmøter har Eir antydet at det kan bli slutt på den ukentlige fridagen. I stedet har de foreslått at Klemmetsrud skal jobbe litt kortere dager fem dager i uka.

– Skjer det, så slutter jeg, sier 65-åringen.

Saken fortsetter under bildet.

Renholderne Tine Wang Brudheim, Turid Klemmetsrud, Kanokporn Thonsungnoen og Monica Corina Marin tar matpause sammen. Foto: Sissel M. Rasmussen 

Les også: Melder seg ut av Ap i protest etter 35 år i partiet 

Flere oppgaver – færre renholdere

Mens de tidligere hadde faste vikarer som bidro i ukedagene, jobber vikarene nå bare i helgene. Det merkes, særlig på fredagene da mange av pasientene reiser hjem. Ifølge Brudheim kan en avdeling ha mellom 30 og 40 avreiser på en vanlig fredag, fordelt på to personer. Det innebærer grundig vask av rommet, sengeskift og sengevask – på toppen av alle de vanlige oppgavene.

– Tidligere var vi alltid 15 personer på fredager. Nå er vi ti, forteller hun.

Renholderne sier de alltid har fått gode tilbakemeldinger på renholdet, men at det nå har begynt å komme klager. Ingen av renholderne LO-Aktuelt snakker med, sier at de rekker over alt de er forventet å gjøre.

– Vi prioriterer rommene der pasientene oppholder seg. Det er tross alt pasientene vi er her for, sier Brudheim.

DETTE ER TINES OPPGAVER

Daglig:

1 skyllerom

16 pasientrom med dusj og wc

2 spiserom

9 toaletter

2 garderober med dusj/wc

4 behandlingsrom

7 korridorer med støvsuging av matter

1 stor foaje med støvsuging

1 stue

Auditoriet sjekkes daglig og vaskes etter bruk.

3 ganger per uke:

Trapper

4 kontorer

1 gang per uke:

11 lagerrom/kontorer.

I tillegg kommer avreisevask med sengevask/re senger hver gang en pasient reiser hjem.

Les også: Frp-topp: – Man kan fortsatt la være å vaksinere barna sine, men da får man bo i egne samfunn 

Ikke flere klager

Ifølge Inger Nitteberg som leder Enhet for eiendom og intern service ved Sunnaas sykehus, har det imidlertid ikke kommet unormalt mye klager etter at Eir overtok renholdet.

«I siste møte nå i mai, ble det gjennomgått 10 meldte hendelser knyttet til renhold. 5 av hendelsene var knyttet til mangelfullt renhold, øvrige hendelser gikk hovedsaklig på mangelfull kommunikasjon mellom renholdere og klinikk. Til sammenligning hadde vi 9 meldte hendelser for tilsvarende periode i 2018», skriver Nitteberg i en e-post.

«Jeg har per i dag ikke noe grunnlag eller dokumentasjon for å si at vi ikke er fornøyd med renholdet etter skifte av leverandør», påpeker hun videre.

Avdelingssjefen ved Sunnaas sier hun er kjent med at enkelte ansatte er frustrerte over arbeidssituasjonen, og at hun har formidlet til tillitsvalgte at de må ta dette opp med ledelsen i Eir.

Når LO-Aktuelt spør hvorfor pris er vektet 100 prosent i anbudet, svarer Sunnaas sykehus:

«Kvalitet er stilt som absolutte krav for tildeling. Dersom disse ikke tilfredsstilles, blir tilbyder avvist.»

Saken fortsetter under bildet.

Godt renhold er viktig for å forebygge smitte, sier brosjyren. Foto: Sissel M. Rasmussen 

Les også: Petter (33) går til sak for å få fast jobb: – Det er gått opp et lys i bransjen 

To års kontrakt

Om to år løper kontrakten med Eir renhold ut. Om Sunnaas sykehus er fornøyd med selskapet, kan de forlenge den med ytterligere to år.

– Så er det nytt anbud, og vi kastes ut i samme uvisse igjen. Ikke vet vi om vi får med oss lønn og pensjonsordningen i neste runde, sier Tine Wang Brudheim.

– Jo lenger ned på rangstigen, jo mer blir du tråkka på. Men hvis vi ikke er her,da får vi høre det.

Saken fortsetter under bildet.

Rundt 4,5 minutt skal renholderne bruke på pasientbadet. I løpet av en vanlig arbeidsdag vasker Brudheim 25 toaletter. Foto: Sissel M. Rasmussen 

Les også: Hauglie kastet vaktmesterne ut av Oslo-skolen – nå tas de tilbake 

Taper penger på Sunnaas

Eir renhold tjener per i dag ikke penger på renholdet ved Sunnaas. Kostnadene må ned, forteller administrerende direktør, Tor Rønhovde.

– Ingen av partene er tjent med misfornøyde ansatte, sier Tor Rønhovde når LO-Aktuelt spør hvordan ledelsen ser på situasjonen ved Sunnaas.

Rønhovde er administrerende direktør i Eir renhold og forteller at de hittil har gjennomført tre drøftinger med tillitsvalgte på Sunnaas. Bakgrunnen er at selskapet har behov for å kutte kostnader ved sykehuset.

– Det ser ut til å være noen oppgaver som vi har utført og som ikke ligger i anbudsgrunnlaget. Dette jobber vi fortsatt med å kartlegge og finne en løsning på, sier Rønhovde til LO-Aktuelt.

Rønhovde sier han er kjent med bekymringene fra de ansatte og at dette vil være tema i drøftingene med tillitsvalgte.

– Vi har ikke sagt opp noen. Vi har ikke redusert noen stillinger. Men vi er i en prosess hvor vi nå må finne ut av hvordan vi kan gjøre dette på best mulig måte for kunden, for de ansatte og for selskapet. Vi ønsker å skape gode arbeidsplasser og vi kommer ikke til å gjøre noen endringer før vi har landet alle detaljene.

– Men du vil ikke utelukke at det kan komme en nedbemanning?

– Du kommer ikke til å få noe svar på akkurat det.

– Hvilken bemanning har Eir renhold basert sitt anbud på?

– Det kan jeg av konkurransemessige hensyn ikke si.

– I planene fra Eir er rengjøringstiden per rom beregnet i detalj. Et pasientrom er for eksempel vurdert til 2,636 minutter. Er det tilstrekkelig tid?

– Jeg kan ikke gå inn på de detaljene, for de kjenner jeg ikke.

– Men synes du det høres rimelig ut at et pasientrom skal rengjøres på 2,636 minutter?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Jeg har ikke vært på det rommet. Hvor mye tid som er nødvendig, avhenger av mange forhold, som hvor mange kontaktpunkter (håndtak, lysbrytere og annet som ofte berøres, red.anm.) det er på rommet.

Ifølge Rønhovde er de detaljerte beregningene gjort med utgangspunkt i erfaringer fra andre oppdrag, og på basis av Insta 800, som er en nordisk standard for å måle kvalitet på renholdet.

– Er driften ved Sunnaas sykehus lønnsom per i dag?

– Akkurat nå er den ikke det. Det vil bli lønnsomt, men vi bruker den tiden vi trenger for å gjøre dette rett. Akkurat hva som blir resultatet, er det for tidlig å si.

(Fri fagbevegelse)

 

EIR RENHOLD

• Et datterselskap av serviceselskapet 4service.

• Drøyt 1000 ansatte.

• Hadde i 2017 et driftsresultat før skatt på 16,5 millioner kroner.

Kilder: 4service, Proff.no