Randi Johansen Perreau mener påtalemyndigheten svikter de overlevende når Anders Behring Breivik slipper tiltale for drapsforsøk på dem som kulene ikke traff.

- Tiltalen et svik mot de overlevende

Drapstiltalen mot Anders Behring Breivik vekker dyp skuffelse. Mange som overlevde massemorderens angrep uten å bli fysisk skadet, må leve med angst og traumer livet ut. Men Breivik slipper å stå til ansvar for ugjerningene.

I går ble det klart at Anders Behring Breivik tiltales etter terrorparagrafen i straffeloven, men at han ikke tiltales for drapsforsøk på dem som unnslapp kulene. Unge mennesker som så venner bli brutalt skutt og drept og som med nød og neppe selv klarte å berge livet, opplever å bli utelatt og glemt i samfunnets mest alvorlige rettsoppgjør etter krigen.

 

Padlet med ødelagt åre

- Dette har vært en tøff dag. Tiltalen er et svik mot de mange han prøvde å drepe. Den etterlater et inntrykk av at samfunnet ikke tar på alvor at de har vært utsatt for en kriminell handling, sier Randi Johansen Perreau.

Hun mistet sin eldste sønn, Rolf Christopher (25), på Utøya, og drapet er beskrevet i tiltalen. Hennes yngste sønn Sebastian (15) overlevde etter en dramatisk flukt sammen med 12 andre i båten Reiulf, men er likevel ikke nevnt i tiltalen. Med en og en halv åre padlet de fortvilet vekk fra Utøya, hvor Breivik fyrte av det ene skuddet etter det andre etter dem. Hele 11 skudd rammet båten, men som ved et under ble ingen om bord truffet av kulene.

 

- Prioriteres ikke

Nylig startet en menneskehandelsak i Bergen tingrett mot seks sigøynere. Der er det satt av 12 uker til rettssaken. I omfattende økokrimsaker er det ikke uvanlig at domstolene bruker måneder på å gjennomføre hovedforhandlingene. Terrorsaken mot Anders Behring Breivik skal gjennomføres på ti uker.

- Påtalemyndigheten og rettsapparatet har minimalisert saken for å få den rask behandlet. Det er flott at de bruker så lang tid på en menneskehandelsak, men er det riktig å sette av mindre tid til behandling av massakrene og terroren, som er norgeshistoriens største sak i moderne tid? Står dette i forhold til hverandre, når alvorlige drapsforsøk stenges ute fra tiltalen for å kunne gjennomføre terrorsaken på ti uker, undrer Perreau.

Hun mener påtalemyndigheten forsøker å få behandlet terrorsaken innenfor rammene av en helt normal straffesak.

- Men alle vet at vi ikke snakker om en normal sak og at gjerningsmannens ekstreme handlinger har sprengt alle grenser når det gjelder hva vi har trodd var mulig i Norge. Da burde saken også kunne sprenge noen grenser for hvilken tid som skal settes av til den rettslige behandlingen av terrorhandlingen, sier Perreau.

 

- Tilfeldig hvem som overlevde

Også lederen av den nystiftede 22. juli-støttegruppen fra Akershus, Terje Solvik, reagerer på tiltalens manglende ivaretakelse av drapsforsøkene på Utøya. Akershus var det fylket med størst antall overlevende på Utøya. I alt 81 personer berget livet. Fem ble drept.

- Medlemmer i vår støttegruppe reagerer på at tiltalens beskrivelse av de overlevende på Utøya er ganske tynn. Når påtalemyndigheten velger å ikke tiltale Breivik for drapsforsøkene mot dem som ble lett skadd eller ikke skadd, burde den i det minste være tydelig på det faktum at de som overlevde var i livsfare og at det var tilfeldig hvem som ble drept og ikke drept, sier Solvik til Dagsavisen.

 

- Ingen hensikt å ramse opp

Mens mange berørte reagerer på at tiltalen ikke utviser menneskelighet og respekt for dem som ble utsatt for, og overlevde, Breiviks menneskejakt, slår juristene fast det praktiske i å begrense tiltalen og sakens omfang i retten.

- Praktiske forhold gjorde det nødvendig for påtalemyndigheten å avgrense antallet skadde som kunne navngis i tiltalen mot Breivik, sier jussekspert Ragna Aarli til NTB.

Aarli, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, viser til at svært mange av dem som var drapstruet eller ble skadd under terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli i fjor, nevnes i tiltalen i tillegg til de 77 drepte.

Dersom alle skadelidte i saken skulle blitt tatt med, ville den 18 sider lange tiltalen vært betydelig lengre. Ifølge påtalemyndigheten var det totalt 889 personer i nærheten av begge terrorangrepene. Rettssaken kunne blitt langvarig dersom alle disse skulle innkalles som vitner i saken.

- Det hadde ingen hensikt å ramse opp alle skadde ved navn i tiltalebeslutningen. Akkurat nå er det viktigste å få fram omfanget av den skaden som er forvoldt og som tiltalte skal forsvare seg mot, sier Aarli.

Hun sier det selvsagt også er viktig at alle de som er direkte berørt av saken, kjenner seg igjen tiltalen, men at dette ikke nødvendigvis betyr at hver og en må være angitt ved navn.

tore.letvik@dagsavisen.no