Tilliten til Stortinget og regjeringen har økt blant befolkningen

Tilliten til både Stortinget og regjeringen har økt kraftig blant det norske folk siden i fjor, ifølge Tillitsbarometeret.

I likhet med både 2018 og 2019 er det de ideelle organisasjonene, som Røde Kors og Kreftforeningen, som kommer best ut i undersøkelsen fra Respons Analyse.

Barometeret er basert på spørsmål til 1.000 personer om hvilken tillit de har til ulike institusjoner. Resultatet presenteres på Arendalsuka, som i år er redusert til et éndagsprogram torsdag.

Les også: Ordfører i Arendal: – Det var hardt å ta beslutningen om å ikke gjennomføre årets Arendalsuka

Høy karakter

84 prosent av de spurte gir Røde Kors og Kreftforeningen karakter mellom 6 og 10, hvor 10 er det høyeste man kan gi. Det er en oppgang fra 83 prosent i 2019.

Stortinget får nest høyest tillit. 77 prosent av de spurte gir 6 eller høyere i karakter, opp fra 67 prosent i 2019.

Også norske arbeidstakerorganisasjoner, som LO, YS og Unio, har høy tillit blant nordmenn. 75 prosent gir disse organisasjonene karakter 6 eller høyere. 

Økt tillit til regjeringen

Mest framgang har imidlertid regjeringen. 69 prosent av de spurte i årets undersøkelse gir regjeringen karakter 6 eller høyere, opp fra 50 prosent i 2019. 

Arbeidsgiverorganisasjonene, som NHO og Virke, kommunestyrer og norske medier følger på de neste plassene. Tilliten til alle disse institusjonene styrker seg i forhold til i fjor. 

Les også: BI har avlyst – slik blir fadderuken ved Oslos utdanningsinstitusjoner videre

Lavere tillit til sosiale medier

Også tilliten til de politiske partiene går klart fram. 54 prosent gir i år karakterene 6 eller høyre, mot 44 prosent i fjor.

Sosiale medier oppnår fortsatt klart lavest tillit. Kun 14 prosent oppgir karakteren 6 eller høyere, noe som er en liten nedgang fra i fjor.

Personer med høy valgdeltakelse, høy organisasjonsgrad, som bor i større kommuner, jobber i offentlig sektor og har høy utdanning, gir generelt høyere tillitsscore enn andre.

Frp-velgere har lavere tillit

Det er et gjennomgående trekk at velgere som stemmer Frp, gir lavere score enn dem som stemmer på de øvrige partiene. 

Dette gjelder for de fleste av institusjonene eller aktørene og spesielt tillit til Stortinget, eget kommunestyre og norske medier.

Les også: Ny forskning: Mørkhudede kvinner med afro får færre jobbintervjuer