Illustrasjonsfoto.

Tilliten til politiet styrkes

79 prosent av befolkningen har tillit til politiet. Det er en framgang på 2 prosentpoeng fra i fjor, viser politiets innbyggerundersøkelse for 2019.

– Det er et positivt signal at politiet nå går fram på målingen. Men vi må huske at vi fremdeles befinner oss midt oppi reformen, og at vi har lenge igjen før vi vil kunne høste av resultatene som reformen tilrettelegger for fullt ut, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

De siste årene har tilliten til politiet ligget på et stabilt høyt nivå, men i fjor viste den årlige undersøkelsen en tilbakegang på fire prosentpoeng fra året før.

Det pågående arbeidet knyttet til politireformen ble trukket fram som noe av årsaken til tilbakegangen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

I den nye undersøkelsen svarer 35 prosent at de er mest bekymret for svindel eller bedrageri på nett. 31 prosent er mest bekymret for trafikkfarlige hendelser, mens identitetstyveri bekymrer 29 prosent.

– Den teknologiske utviklingen går raskt, kriminaliteten blir mer kompleks, vanskeligere å oppdage og mer utfordrende å etterforske. Politiet ser at vi må bli bedre på å forebygge og etterforske kriminalitet som skjer på nett, sier politidirektøren.

– Utviklingen stiller nye krav til politiets oppgaveløsning, både i form av mer spisset kompetanse, evne til å dele mer informasjon raskere og til nye IKT-verktøy, sier Bjørnland.