Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og justisminister Grete Faremo (Ap) lover økt satsing på beredskap. Her svarer de pressen etter redegjørelsen i Stortinget om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Tidligere statsråder må svare

Ikke bare statsråder fra den sittende regjering må forberede seg på å bli innkalt til 22. juli-høring på Stortinget.

En rekke statsråder og embetsmenn må forberede seg på at de kan bli innkalt til kontroll- og konstitusjonskomiteen for å forklare seg om Norges manglende terrorberedskap.

I går redegjorde statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og justisminister Grete Faremos (Ap) for Stortinget om 22. juli-kommisjonens rapport. Både Stoltenberg, Faremo og forsyningsminister Rigmor Aasrud (Ap) vil bli kalt inn.

Men det stanser ikke der. En samlet opposisjon varsler at det kan bli aktuelt å kalle inn statsråder fra før 2005 for å svare om beredskap.

- Vi vet ikke hvor langt tilbake det er naturlig å gå, det vil kunne avhenge av ulike tema i Gjørv-rapporten. Noe vil det kunne være mer aktuelt å gå lenger tilbake på enn andre, så det kan være aktuelt å innkalle statsråder fra andre regjeringer, sier kontrollkomiteens leder Anders Anundsen (Frp).

 

Mange har ansvar

Frp-leder Siv Jensen sier det er feil å plassere ansvaret på Stoltenberg-regjeringen alene, og at det derfor må vurderes å hente inn statsråder fra tidligere regjeringer.

- Det er mange regjeringer som har sviktet i å følge opp råd og anbefalinger om å bedre beredskapen og sikkerheten. Så det vil selvsagt være naturlig å vurdere, sier hun. Jensen leder det eneste partiet på Stortinget som ikke har sittet i regjeringen, og vil ikke få noen av sine innkalt.

 

Vil snu alle steiner

Sentrale personer i Frp gir uttrykk for at Høyre har sluppet billig unna i beredskapsdebatten. På spørsmål om kontrollkomiteen kan komme til å hente inn tidligere statsråder fra Høyre viser partileder Erna Solberg (H) til at partiet ikke har hatt justisministeren siden Syse-regjeringen.

- Så det tror jeg ikke er det mest aktuelle. Men det kan godt være aktuelt å hente inn andre, sier Solberg. Hun peker på Odd Einar Dørum (V) som satt som justisminister i Bondevik II-regjeringen fra 2001 til 2005. Solberg mener det vil være riktig å stille spørsmål om organiseringen av politidirektoratet.

Også KrF-leder Knut Arild Hareide åpner for å hente inn tidligere statsråder.

- Nå er det viktig at vi får snudd alle steinene i denne saken, da er det klart at det gjelder ansvar i denne regjeringen, men også eventuelt tidligere regjeringer. Mitt ønske er at vi skal til bunns i saken. At det skal være full åpenhet. Og da vil ikke jeg utelukke det, sier Hareide.

Venstre-leder Trine Skei Grande (V) åpner for det samme, og sier hun ikke er fremmed for å kalle inn Dørum.

 

Tregt nødnett

Kontrollkomiteens nestleder Martin Kolberg (Ap) sier at Arbeiderpartiet vil kalle inn sentrale aktører både fra embetsverk og politikk. Og da gjelder det ikke bare rødgrønne statsråder.

- Hvis sakene skal belyses godt vil det kunne bli aktuelt å gå tilbake til perioder før 2005, sier Kolberg og viser til at det i salen ble referert til ting som skjedde før 2005.

Han peker blant annet på debatten om nytt beredskapssenter og håndteringen av nødnettet, som det ikke ble bevilget penger til under Bondevik II-regjeringen.

 

Jens beklaget

Stoltenberg ba i går om unnskyldning for at gjerningsmannen ikke ble stanset før.

- Grubbegata burde vært stengt. Det var den ikke. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere. Det ble han ikke. Flere sikrings- og beredskapstiltak burde ha vært iverksatt. Det skjedde ikke. Dette beklager jeg, sa Stoltenberg i Stortinget.

Selv om unnskyldningen ble godt mottatt, krever opposisjonen at beredskapen og sikkerheten nå faktisk styrkes.

Regjeringen kom i går med flere tiltak (se faktaboks), blant annet et nytt beredskapssenter for politiet på Alnabru i Oslo. I tillegg skal det øves mer på å håndtere kriser på alle nivåer i forvaltningen. Blant annet skal flere grupper av politifolk årlig gjennom opplæring i «skyting pågår»-instruksen.

Justisminister Grete Faremo (Ap) får hovedansvaret for å effektivisere politiet og sørge for at terrorplanene blir oppdatert. 
En gjennomgang av PST skal vise om sikkerhetspolitiet arbeider på riktig måte og har de nødvendige ressurser for å løse forventede oppgaver.

 

Flere spørsmål

Opposisjonen varsler at de vil kreve svar på en rekke spørsmål i kontrollkomiteen.

- Hva var grunnen til at Grubbegata ikke ble stengt, hvorfor tok det så langt tid, sier Hareide (KrF).

Erna Solberg peker på at PST i 2007 anslo overfor regjeringens sikkerhetsråd at det var mer enn 50 prosent sannsynlig med et terroranslag i Norge i løpet av tre til fem år.

- Hvor stopper informasjonen? Hvorfor reagerte ikke regjeringen på PSTs advarsler med mer enn å gi litt mer penger til PST? spør hun.

Flere tar til orde for en grundig, men rask, behandling i kontrollkomiteen denne høsten. Deretter ønsker de fleste at behandlingen av den såkalte beredskapsmeldingen, som allerede ligger hos Stortinget, skal drøftes sammen med den varslede stortingsmeldingen etter 22. juli-kommisjonens rapport (kommer rundt nyttår).

samfunn@dagsavisen.no