Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs var til stede da Stortinget diskuterte forslag til innstramninger i asylpolitikken.

Tidenes strengeste asylpolitikk

Regjeringen fikk ikke flertall for de strengeste innstramningsforslagene. Frp varsler omkamp.

 

Etter en lang vår preget av tøff debatt og store overskrifter om innstramninger i norsk asylpolitikk, var det i går duket for votering i Stortinget.

Stortinget sa nei til regjeringens forslag om å gi midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere, skjerpe kravet til arbeid og utdanning for familiegjenforening og heve botidskravet fra tre til fem år.

Like fullt har Stortinget nå vedtatt det strengeste regelverket Norge noensinne har hatt på asylfeltet.

– Nå er vi strengere enn hva vi var i går. Selv om vi ikke har fått gjennomslag for en enda strengere politikk, er totaliteten streng. Forhåpentlig er det nok til å forhindre en økt tilstrømning, sier Frps Helge André Njåstad.

Han åpner imidlertid opp for at det kan bli omkamp på enkelte av forslagene:

– Hvis det viser seg at vi ikke har vært strenge nok, kan partiene som var mot våre forslag få ny sjanse til å stemme over dem. Vi hiver ikke forslagene våre, vi arkiverer dem.

Les også: Frp vant over Høyre – taper i Stortinget

Streng nok

Dette er innstramningene som nå blir en realitet i norsk asylpolitikk:

Avvisning på grensen til nordisk naboland i krisesituasjon.

Oppheve rimelighetsvilkåret i henvisning til internflukt.

Tilknytningskrav for rett til familiegjenforening.

Innføring av 24-årskrav for familieetablering.

Krav om norskkunnskaper og samfunnskunnskap ved permanent oppholdstillatelse.

Krav om selvforsørgelse for å få permanent oppholdstillatelse.

Økt bruk av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning for identitetsavklaring.

Heving av beviskravet ved vurdering av beskyttelsesbehov.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ap: Fornøyd

Arbeiderpartiet var i går fornøyd med utfallet i Stortinget. Ifølge Helga Pedersen har partiet fått gjennomslag for alle sine forslag.

– For Ap har det ikke vært noe mål å være strengest eller snillest. Vi skal ha et regelverk som er tilpassa situasjonen. Jeg er glad stortingsflertallet sluttet seg til våre avveininger, sier Pedersen.

Også Venstres Abid Raja var godt fornøyd med Venstres gjennomslag.

– Hva er det viktigste av det regjeringens foreslo, som Venstre fikk stanset?

– Jeg vil ikke gå inn i enkeltforslag, men det er viktig at vi nå ikke bryter internasjonale folkerettslige forpliktelser og at vi sikrer individuell behandling, sier Raja.

KOMMENTAR: Rått populistisk Frp-kjør (Arne Strand)

Nederlag

Foruten å ha gått på et nederlag om de mest kontroversielle forslagene, er det også enkelte forslag Stortinget nå har sagt ja til, som smerter hos Frp. Ap fikk flertall for at man ikke kan henvise personer til familiegjenforening i flyktningleirer. SV fikk gjennomslag for å vurdere å innføre et hurtigspor for behandling av innvilgelsessaker.

– Det første er et lite tap, det andre er en verre sak, erkjenner Njåstad.

Han legger imidlertid sin lit på Sp: Under debatten i stortingssalen sa Sp at dersom forslaget viser seg å gi en negativ effekt, vil Sp likevel ikke støtte det.

– Listhaug har allerede redegjort for hvorfor dette er et dårlig forslag, dermed er jeg beroliget siden Sp sier de vil stemme mot, sier Njåstad.

Les også: Fra nederlag til nederlag