Thorvald jubler for rus-seier

Ap går inn for assistert heroinbehandling.

Av: Marie Melgård og Irene Halvorsen

Arbeiderpartiets landsmøtet har i dag vedtatt å går inn for heroinassistert behandling til rusavhengige.

Dermed har partiet lyttet til bønnen fra Ap-nestor, Thorvald Stoltenberg (83).

- Jeg følger opp Nini, og er sikker på at hun er glad, sier Stoltenberg til Dagsavisen.

Han hadde "landsmoder" og lege Gro Harlem Brundtland ved sin side under den svært spennende debatten, etter at redaksjonskomiteens mindretall hadde lagt inn en kraftig dissens. Men Ap-landsmøtet vedtok heroinassistert behandling med soleklart flertall.

Ap mener det må ligge medisinske og ikke politiske vuderinger til grunn for medikamenter som brukes i helsehjelp til rusavhengige, og går inn for oppstart av heroinassistert behandling i en kontrollert studie.

Vil fortsette kampen

I Dagsavisen fredag la Stoltenberg og ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl press på partiet for å vedta en ny ruspolitikk.

- Jeg er 84 og har jobbet med dette spørsmålet i 20 år, og jeg kommer aldri til å gi meg, sa Stoltenberg.

- Vi klarte det, Thorvald, utbrøt Tellevik Dahl gledesstrålende da voteringen var omme.

Stoltenberg har lenge kjempet for å få med seg Ap på en ny ruspolitikk. I 2010 ledet han selv et regjeringsoppnevnt utvalg som foreslo å bruke heroin i rehabliliteringen av tunge rusmisbrukere. Utvalget la fram over 40 forslag, og 83 år gamle Stoltenberg har ikke tenkt til å gi seg i sin pågående kamp for en ny ruspolitikk.

- For i politikk er det sånn at hvis ingen engasjerer seg, så skjer det ikke noe. Jeg har stått foran Stortinget og appellert om en mer human behandling av tunge rusmisbrukere. Jeg skal jobbe videre med dette, sier Stoltenberg.

Dissens

Flertallet i Aps redaksjonskomite var for forslaget, men det var også inne en dissens.

Tidligere ordfører i Elverum, Per Gunnar Sveen og leder i Vestfold Ap, Truls Vasvik gikk i redaksjonskomiteen inn for å stryke hele forslaget om at legene skal kunne tilby heroin som behandlingsform til de tyngste brukerne.

De frykter at de samfunnsmessige konsekvensene av forslaget kan bli at statlig innkjøpt heroin kan ende opp på det svarte markedet.

Da Ap-delegatene stemte over forslaget, gikk imidlertid et klart flertall inn for å si ja til heroinassistert behandling.

 

 

Milepæl

Helsepolitisk talsamnn i Ap Torgeir Michalsen er fornøyd med Aps vedtak

- Det er en milepæl i norsk ruspolitikk og hvordan vi skal møte pasienter med rusavhengighet, sier Michalsen til Dagsavisen.

Ap legger seg nå på samme linje som SV og Venstre, som allerede har åpnet for heroinassistert behandling i sine programmer.

- Det er ikke flertatt på Stortinget for dette ennå, men det nærmer seg. Det har vært en vanskelig sak i Arbeiderpartiet, og vi har måttet bruke tid på å komme dit vi er i dag. Men jeg tror dette er et forslag som vil modne hos folk og hos de andre partiene, sier Michalsen.