Thorkildsens kartlegging fortsetter

Arbeidsmiljøundersøkelsen i Utdanningsetaten går videre som planlagt, melder Inga Marte Thorkildsens byrådavdeling.

Den store kartleggingen av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten ble beordret av skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) etter at Dagsavisen før sommeren omtalte et varsel mot Astrid Søgnen fra 2014.

Dette førte til at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen uttalte i Dagsavisen at det skulle gjennomføres en full gjennomgang av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten.

Det var PricewaterhouseCoopers (PWC) som fikk oppdraget og som har bedt de ansatte om å svare på undersøkelsen via en lenke. Lenka er imidlertid ikke sikret mot at personer kan svare flere ganger og utgi seg for å tilhøre hvilken som helst avdeling i etaten. Den ligger åpen for hvem som helst, skrev Dagsavisen fredag.

Nå har PWC hatt en redegjørelse overfor byrådsavdelingen, og det er besluttet at kartleggingen av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten går som planlagt.

Full anonymitet

– På bakgrunn av en grundig vurdering har byrådsavdelingen besluttet at prosessen skal gå videre som planlagt, sier kommunaldirektør Bente Fagerli i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

– Ved bruk av åpne lenker er det full anonymitet. Det er trist hvis noen har hatt ønske om å skape tvil om undersøkelsen ved å distribuere lenken til andre enn UDA-ansatte, eller ved å besvare undersøkelsen flere ganger selv. Denne forundersøkelsen er bare en oppstart på en videre prosess, sier Fagerli.

Av pressemeldingen går det fram at resultatene fra kartleggingen skal danne  grunnlag for gruppediskusjoner i hele Utdanningsadministrasjonen. Den første starter 22.oktober og i løpet av oktober skal samtlige avdelinger ha gjennomført slike samlinger.

Ledergruppen skal ha en egen samling i starten av november.  Byrådsavdelingen vil få en endelig rapport i desember.