Når NHO Services medlemsbedrifter konkurrerer om oppdrag, handler det ofte om laveste pris. – Da får vi lett et problem hvis bedrifter med tariffavtale stadig taper for de uorganiserte, sier Petter Furulund i NHO Service. Han frykter at stadig flere virksomheter vil si opp sine tariffavtaler, hvis de ikke blir modernisert og tilpasset dagens arbeidsliv. FOTO: FREDRIK BJERKNES

– Tariffavtalene er utdaterte

Utdaterte tariffavtaler er en trussel mot det organiserte arbeidslivet. Derfor må de endres blant annet ved fjerning av ulempetillegg og andre goder, mener Petter Furulund i NHO Service.

 

– I mange tariffavtaler vil du finne utrolig mange rare tillegg, sier Furulund, som er administrerende direktør i den nest største landsforeningen i NHO, til Dagsavisen.

– Hva bør gjøres med dem?

– Generelt at vi setter oss sammen og rydder opp i avtalene, svarer Furulund.

Denne oppryddingen bør skje på blant annet følgende måte, mener han:

Avtaletekster «forfattet i sene nattetimer» bør skrives om slik at de blir lettere å forstå. Det vil føre til færre misforståelser og redusere behovet for advokater til å tolke avtalene.

Bestemmelser som «ikke lenger er relevante» må fjernes.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Konkurranseulempe

Blant det Furulund mener ikke lenger er relevant, er noen av ulempetilleggene, og størrelsen på dem, som mange yrkesgrupper nyter godt av ved jobbing på kveldstid, nattestid, i helger og på helligdager.

– Ulempetillegg og andre kostnader som kun gjelder dem med tariffavtaler, blir fort en konkurranseulempe hvis omfanget blir for stort. I tillegg er det mye plunder og heft ved slike tillegg, som også medfører indirekte kostnader, sier Furulund.

– Hvor mye kan ulempetilleggene utgjøre?

– Det varerier voldsomt, men hvis du ser på timelønn til vektere og gjør det om det årslønn, vil man nok i praksis få flere titusener i lønn hvis man jobber kveld og natt.

– Ønsker du et system hvor ulempetillegg og andre tillegg bakes inn i den ordinære lønna?

– Ja, jeg ser det som en fordel at dette framkommer som ordinær lønn. Personalkostnader bør først og fremst legges til lønnssatser og ikke komme som overraskelser på toppen av dette.

Furulund tilføyer at NHO service organiserer mange bransjer som har det til felles at de er meget lønnsintensive. Over 80 prosent av omsetningen kan være knyttet til personalkostnader.

– Så vi er ekstremt opptatt av alt omkring lønnsdannelse.

Konsekvensene kan bli alvorlige hvis tariffavtalene ikke blir endret og modernisert, frykter Furulund.

Det at elektronikkjeden Expert nå har sagt opp tariffavtalen med Handel og Kontor, kan være en forsmak på hva som er i vente, mener han. Dagsavisen skrev om konflikten mellom Expert og Handel og Kontor, som kan ende opp i en streik, fredag.

LES OGSÅ: Fagforeningsknusing

– En trussel

– Jeg oppfordrer ikke på noen måte til oppsigelser av kollektive avtaler, men dette kan bli en konsekvens av ubalanserte tariffavtaler, advarer Furulund.

– NHO Service ønsker et organisert arbeidsliv. En forutsetning for at vi skal lykkes med det, er at partene tar ansvar og forhandler fram avtaler som reflekterer tiden vi lever i. For 30 år siden fikk man ikke kjøpt melk etter klokken 16 og man måtte i banken for å ta ut kontanter. Mye har endret seg siden avtalene ble til, men det finnes ikke en tilsvarende vilje til endring på arbeidstakersiden, fortsetter han.

– Dette er en trussel mot det organiserte arbeidslivet og fører til at bedriftene ikke ønsker tariffavtale. Partene må lage avtaler som på en bedre måte balanserer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene for at tariffavtalene skal ha en plass i framtidens arbeidsliv.

– Viser ikke det at folk nå jobber til langt på kveld i for eksempel dagligvarebutikkene, viljen til endring du etterlyser?

– Jeg snakker ikke om arbeidstakerne. De er fleksible. Det er de som forhandler på vegne av dem som jeg synes ikke tar inn over seg nettopp dette. Dermed blir avtalene også i utakt med arbeidsmarkedet. I NHO Service er normalarbeidsdagen mellom 06.00 og 21.00. Det er normalt at man i service jobber slik.

Med det nye globale arbeidsmarkedet, trenger Norge «gode tariffavtaler og et sunt partssamarbeid mer enn noen sinne», understreker Furulund. Allerede er det slik at de eksisterende tariffavtalene er noe mange ignorerer eller aktivt forsøker å motarbeide.

– Det florerer i dag med etablering av underleverandører og såkalte enmannsbedrifter som utelukkende har til hensikt å unngå både lover og tariffestede forpliktelser. Hvordan vi skal beholde det sunne ansettelsesforholdet er en mye større debatt enn om du skal ha tillegg for å jobbe om ettermiddagen, poengterer Furulund.

Les også: Millioner på spill