Flere hundre møtte opp til fakkelmarkeringen mot konkurranseutsetting av barnehager, i forbindelse med bystyrets møte onsdag. FOTO: MIMSY MØLLER

Tar i bruk barnekonvensjonen mot byrådet

BARNEHAGER: Kampen mot konkurranseutsetting av sju barnehager i Oslo fortsetter. SV og Rødt vil nå be fylkesmannen vurdere lovligheten ved vedtaket.

Kommuneloven åpner for at det kan gjennomføres en slik lovlighetskontroll. Hensynet til barnets beste tilsier at den bør gjennomføres, mener de to opposisjonspartiene.

- Ved alle handlinger som berører barn, skal barnets beste vurderes, påpeker SVs Marianne Borgen.

- Dette går fram av barnekonvensjonen som er inkorporert i menneskerettighetsloven, som har status som norsk lov. Og den går foran barnehagelovgivningen, tilføyer hun.

Under bystyrets møte onsdag, stilte Borgen gjentatte ganger spørsmål om byrådet har vurdert hva som er barnets beste i forbindelse med konkurranseutsettingen av barnehagene.

- Jeg fikk ingen bekreftelse på det, sier Borgen.

- Neste skritt blir derfor å sende saken over til fylkesmannen i Oslo og Akershus, og be dem om å vurdere den i forhold til de kravene som stilles i norsk lov.

 

Les også:

Protesterte for barna

Ber byrådet om å avlyse

Vil lytte, men ikke endre

 

Sikre på forverring

Mange foreldre er allerede sikre på at konkurranseutsettingen av barnehagene vil ramme barna deres hardt. Et stort antall erfarne og dyktige barnehageansatte har nemlig varslet at de vil søke seg nye jobber andre steder, på grunn av konkurranseutsettingen. Dette vil føre til langt dårligere kvalitet på barnehagetilbudet, mener foreldrene.

Opposisjonspartiene er av samme mening. Under bystyrets møte onsdag fremmet derfor SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet et felles forslag om å avlyse hele konkurranseutsettingen. Men byrådspartiene Høyre, KrF og Venstre, samt Frp, sto på sitt. Dermed ble forslaget stemt ned.

Selv ikke flere hundre protesterende foreldre med fakler og plakater utenfor rådhuset, fikk flertallet på andre tanker.

- Jeg er sjelden blitt så provosert i et bystyremøte. Det borgerlige flertallet feide arrogant foreldrenes protester til side, sier Bjørnar Moxnes i Rødt.

Han mener det nå er flere gode grunner til å be om en lovlighetskontroll av vedtaket om å konkurranseutsette de sju barnehagene, ikke minst Barneombudets vurdering av saken.

 

Les også:

Frykter for rekrutteringen

Frykter rasering av en av landets beste barnehager

Bred front mot barnehagesalget

 

- Må utredes tilstrekkelig

I et brev til Foreldregruppen mot konkurranseutsetting av barnehager, skriver ombudet blant annet følgende:

«Kommunen plikter å ta utgangspunkt i barnets beste i alle avgjørelser som berører barn. Det følger av barnekonvensjonen artikkel 3. (...) Dersom prinsippet om barnets beste ikke er tilstrekkelig utredet i saksframlegget, kan det foreligge en saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtaket er ugyldig.»

Ombudet skriver videre at barnets beste forutsetter at det er en fordel for barna at endringer gjøres, eller at situasjonen ikke blir endret negativt.

Moxnes mener det er selvsagt at konkurranseutsettingen ikke vil være i tråd med dette.

- Jeg har møtt foreldre som er så fortvilte at de gråter, og som lurer på hvordan de skal forklare toåringen sin at voksne de har tillit til, blir borte over natta, forteller han.

Harald Nissen i Miljøpartiet De Grønne, sier han i utgangspunktet er positiv til å være med på bringe saken inn for fylkesmannen for en lovlighetskontroll.

- Men vi er ennå ikke helt ferdige med å diskutere dette. Lovlighetskontroll er noe man sjelden bruker, og jeg er opptatt av dette virkemidlet skal brukes med varsomhet, sier Nissen.

Like fullt ser han gode argumenter for en henvendelse til fylkesmannen om dette.

- Når det er snakk om prinsipielt viktige saker, slik som denne, kan det være interessant å få trukket opp noen grenselinjer, sier Nissen.

Libe Rieber-Mohn i Ap, er av en annen oppfatning.

- Jeg er dypt uenig i beslutningen om å konkurranseutsette barnehager av mange grunner, men dette dreier seg først og fremst om politikk, sier hun.

- Jeg vil ikke helt utelukke at vi kommer til å støtte en henvendelse til fylkesmannen, men jeg tror det er mye viktigere å gå den politiske veien.

 

Les også:

Selger unna barnehager

– Barnehagesalget skader integreringen

 

- Rammer også private

Slaget om barnehagene i Oslo er uansett på ingen måte slutt. Om kort tid skal byrådet selge ti av de kommunale barnehagene. Bjørnar Moxnes tar det for gitt at det vil utløse voldsomme protester blant berørte foreldre over hele Oslo.

Samtidig påpeker Libe Rieber-Mohn at også private barnehager vil bli rammet av barnehageendringene byrådet har igangsatt.

- De private barnehagene får 100 prosent av gjennomsnittskostnaden til en kommunal barnehage i tilskudd. Nå konkurranseutsetter og selger byrådet de kommunale barnehagene som er dyrest i drift. Det innebærer at gjennomsnittskostnaden til en kommunal barnehage vil gå ned. Dermed vil også tilskuddene til de private barnehagene gå ned.

Dette uroer Rieber-Mohn.

- For vi vil ikke ha bare kommunale barnehager. Det vi er mest opptatt av, er barnehageplasser til alle som trenger det.

tor.sandberg@dagsavisen.no