Staten taper store penger i avgifter på taxfree-salget ved norske flyplasser. FOTO: SCANPIX

Taper milliarder i avgifter

Flyplassenes taxfree-butikker ble fra årsskiftet for første gang pliktige til å oppgi salget av tollfrie varer. De viser at staten taper milliarder i avgifter.

Nordmenn skyr avgifter, og handler taxfree-varer som aldri før. I fjor tapte staten 1,7 milliarder kroner i særavgifter på alkohol og tobakk.

- Vi regner med et tilsvarende tap på grensehandelen, sier forsker Øyvind Horverak i Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), som får tallene fra 16 norske flyplasser.

Enn så lenge har ikke SIRUS lovhjemmel til å be om opplysninger om omsetning av alkohol og tobakk fra ferje- eller flyselskapene. Det man ikke har kjennskap til, og som ikke er med i statistikken, er hjemmeproduksjon, smugling og grensehandel.

 

Fly og ferjer

- Men man kan anta at vi nordmenn snyter staten for omtrent det samme beløpet ved grensehandel, sier Øyvind Horverak.

Men SIRIUS har beregnet salget og avgiftstapet på ferjer (som danskebåten), og summen av alt dette blir i milliardklassen. Det avgiftsfrie salget på flyplasser utgjør 32, 27 og sju prosent av Vinmonopolets salg av henholdsvis hetvin, sprit og svakvin, og en prosent av ølsalget i norske butikker.

- Når det gjelder sprit og hetvin er taxfree-salget en konkurrent til Vinmonopolet, sier Horverak.

Taxfree-salget utgjør hele 92 prosent av butikkenes salg av sigarer og sigarillos, 19 prosent av butikkenes omsetning av rulletobakk, 13 prosent av omsetningen av sigaretter og ni prosent av det innenlandske salget av snus.

- Etter at ordningen med taxfree-kjøp ved ankomst kom i 2005, har økningen vært formidabel, sier Horverak til Dagsavisen.

Tallene fra 2010 er det første året de har tilgang til, og derfor vet de lite om utviklingen.

- Men grovt sett kan man regne med at tallene blir lik passasjerøkningen ved norske flyplasser, sier Øyvind Horverak.

Ved Oslo Lufthavn Gardermoen økte passasjertallet med 10 prosent i fjor. Noe som igjen betyr økt taxfree-salg med 10 prosent.

 

Sparer mest

For alkoholtørste nordmenn er det mest penger å spare på sprit og hetvin. Dette er de dyreste varene, og det er her det er mest å spare i avgifter.

- At øl har en så liten andel, kommer nok av at det blir store volum på øl. Det blir mye å bære med seg, og mye vann. Folk kjøper helst ren vare på taxfree, sier Horverak.

- Med unntak av sigarer, handles det mer ved ankomst enn ved utreise.

Ordningen fører også til et merforbruk av alkohol og tobakk. Merforbruket er størst for hetvin og sprit, ifølge SIRIUS‘ beregninger fører taxfree-handelen til at det blir drukket rundt 16 prosent mer hetvin og 12 prosent mer sprit enn hva som ville blitt drukket uten denne ordningen. For øl og vin er taxfree-handelens innvirkning på forbruket relativt beskjeden; den førte til et beregnet merforbruk av vin på om lag tre prosent og av øl på under 0,5 prosent.

For alkohol totalt utgjorde forbruket av taxfree-varer om lag en halv liter ren alkohol per innbygger over 15 år i 2010. Det anslåtte merforbruket, regnet i ren alkohol per innbygger over 15 år, utgjorde rundt regnet en kvart liter.

Hvordan staten tolker tallene, og hva de vil gjøre med ordningen, er uvisst.

- Men man kan stille spørsmålet om taxfree-ordningen har overlevd seg selv, sier Øyvind Horverak.

tom.vestreng@dagsavisen.no