Herman Friele, her i et hjertelig møte med statsminister Erna Solberg, er en de trofaste bidragsyterne til Høyre, så også i år før høstens stortingsvalg. Men verken Friele eller de mange aksjeselskapene som støtter Høyre, graver like dypt i lommebøkene sine som Aps bidragsytere.

Taper kronekamp

Høyre har mottatt bare om lag en tredel så mye i økonomisk støtte som Ap, så langt i år.

 

Totalt har statsminister Erna Solbergs parti fått i underkant av 3,3 millioner kroner, går det fram av en oppdatert oversikt over økonomiske bidrag i 2017, på Høyres nettsider.

I går skrev Dagsavisen at Ap og utfordreren til statsministerposten, Jonas Gahr Støre, allerede har mottatt i overkant av 18 millioner kroner fra LO og ulike LO-forbund, før høstens stortingsvalg.

Det største enkeltbidraget til Ap er fra LO sentralt med 10 millioner kroner.

De største enkeltbidragene til Høyre er så langt på 500.000 kroner.

Les også: Millionene strømmer inn til Ap

21 givere

Høyre har hittil i år 21 givere. Flere av dem har også tidligere gitt betydelige beløp til Høyre. Det gjelder blant annet for Høegh Eiendom AS, eiendomsselskapet Pecunia AS og investeringsselskapet Sole Invest AS.

Blant giverne finner vi også en tidligere sentral Høyre-topp. 73 år gamle Herman Friele, som er godt kjent for sin kaffe, var ordfører i Bergen for partiet i perioden 2003-2007.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Penger fra Monaco

Friele har lang tradisjon med å gi penger til Høyre. I 2003 fortalte han Bergens Tidende at han «hadde gitt betydelig mer enn noen få tusen kroner», uten å spesifisere beløpet nærmere. Senere har han flere ganger bidratt med enkeltbeløp på 100.000 kroner.

Høyres giverliste omfatter også en milliardær som ikke bor i Norge. Arne Helge Fredly residerer i Monaco. I mars ble valgkampbidraget hans på 100.000 kroner tema i Stortinget, skriver Nationen. SV-leder Audun Lysbakken spurte da Erna Solberg hva hun tenkte om at Høyre hadde fått penger fra Fredly. Lysbakken påpekte at milliardæren hadde flyttet til Monaco for å slippe å betale skatt, og at han derfor var å anse som en skatterømling.

Solberg svarte med blant annet å vise til formueskatten, som «skaper også flytting av folk».