Illustrasjonsfoto

Sysselsettingen blant innvandrere øker

Rundt 439.000 innvandrere var sysselsatt i fjerde kvartal 2019, viser nye tall fra SSB. Disse utgjorde 67,1 prosent av alle bosatte innvandrere mellom 20–66 år.

Ellers i befolkningen var andelen sysselsatte på 78,5 prosent i samme aldersgruppe.

Andelen sysselsatte blant innvandrere økte med 0,6 prosentpoeng fra fjerde kvartal 2018 til fjerde kvartal 2019, viser oversikten til Statistisk sentralbyrå (SSB). Ellers i befolkningen lå denne økningen på 0,1 prosentpoeng.

I absolutte tall økte andelen sysselsatte innvandrere med omtrent 16.600, og disse sto for over 77 prosent av den totale veksten fra fjerde kvartal 2018 til fjerde kvartal 2019.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Den største økningen i andel sysselsatte var blant innvandrere fra Afrika og Asia med henholdsvis 2,6 og 1,4 prosentpoeng, mens innvandrere fra Norden og EØS-landene hadde en svak nedgang.

Det er samtidig store variasjoner i sysselsettingsnivået innvandrergruppene imellom. Innvandrere fra Norden og EØS-landene ligger på det høyeste nivået med henholdsvis 79,5 og cirka 75 prosent.

Det er også forskjeller når det gjelder kjønn. Blant innvandrere har menn en sysselsettingsandel på 71 prosent, mens kvinnene ligger på 63. For den øvrige befolkningen ligger disse tallene på henholdsvis 80,4 og 76,7 prosent.