Sykepleierleder om sykepleiermangel: – Uforståelig at disse topplederne ikke har oversikt

Det er provoserende at topplederne ved sykehusene ikke vet hvor mange sykepleiere de har behov for, mener Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund.

Aslak Bodahl/FriFagbevegelse

Det er provoserende at topplederne ved sykehusene ikke vet hvor mange sykepleiere de har behov for, mener Lill Sverresdatter Larsen.

Lederen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) kjenner mellomledere som har varslet om det samme som Riksrevisjonens rapport konkluderer med: Sykehusenes toppledere vet ikke hvor mange personer med sykepleierkompetanse de har behov for, verken når det gjelder situasjonen i dag eller om ti år.

– Dette dreier seg om smarte folk med høy kompetanse og innsikt i hvordan man skal sikre befolkningen likeverdige helsetjenester. Da blir det også provoserende og nærmest uforståelig at disse topplederne ikke har oversikt over bemanningsbehovet, sier NSF-lederen til FriFagbevegelse.

Debatt: - Sykepleiermangelen kan og må løses

Fyller nøkkelposisjon

Dette er kritikkverdige mangler, sa riksrevisor Per-Kristian Foss da Riksrevisjonens rapport om bemanningsutfordringer i helseforetakene ble lagt fram i november 2019.

I rapporten går det fram at helseforetakene har store problemer med både å beholde og rekruttere nøkkelpersonell som sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere. I tillegg er hver sjette spesialsykepleier og jordmor over 60 år og kommer til å måtte erstattes om få år.

– Det må skapes en forståelse av hva sykepleierne gjør og hvilken nøkkelposisjon de fyller i sykehus og i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, sier Lill Sverresdatter Larsen.

– Rapporten viser i grunn at helseforetakene og de regionale helseforetakene altfor lett velger de kortsiktige belønningene og løsningene. Det drives med aktiv brannslukking, og det er verken muligheter eller nok ressurser til å jobbe langsiktig, føyer forbundslederen til.

Hun mener derfor det vil være mer lønnsomt å satse langsiktig på ledelse, en sykepleierstyrt pasientlogistikk, bemanning og nok sykepleiere.

Les også: Mange sykepleiere er psykisk og fysisk utmattet, skriver sykepleierleder

Smartere og bedre

Kritikken fra Sverresdatter Larsen ble først fremsatt på nettstedet sykepleien.no, men overfor FriFagbevegelse utdyper hun hvor viktig det er at topplederne og helseminister Bent Høie (H) tar Riksrevisjonens rapport på alvor. Hun tar gjerne debatten om hvorfor topplederne ved sykehusene har sviktet i jobben sin og hva de sammen kan gjøre for å bedre situasjonen.

– Sykepleierne må få den anerkjennelsen de fortjener i helsetjenesten. Vi har i årevis kjent til og sagt ifra om de store utfordringene med bemanningen, sier NSF-lederen, som mener det er på tide at sykepleierne får være med på alle viktige beslutninger om hvordan de kan jobbe smartere og bedre.

– Sykepleierne utgjør halvparten av arbeidsstokken ved landets sykehus og har mesteparten av pasientkontakten. Pasienter med ulike behov blir ivaretatt av sykepleietjenesten døgnet rundt, og tjenesten har en helt sentral rolle i pasientbehandlingen - fra mottak til utskriving, sier hun.

Bemanningskrise: Får ikke gjort jobben sin

Tydelige anbefalinger

Riksrevisjonen kommer med tydelige anbefalinger i sin rapport:

• Sørg for å kartlegge og planlegge bemanningen

• Skap heltidskultur og gode fagmiljøer

• Sørg for at ledelsen på alle nivå kan gjennomføre nødvendige forbedringer.

• Regionale helseforetak må hjelpe helseforetakene med å få oversikt over bemanningsbehovet

• Forbedre samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å sikre nok praksisplasser med god kvalitet

Konsekvensene av å forsømme det Riksrevisjonen anbefaler er fatale, mener NSF-lederen.

– Det vil både være alvorlig for pasientsikkerheten og kvaliteten på helsetjenestene. Vi vil ikke lenger være i stand til å levere samme gode, forsvarlige og smarte tjenester som i dag, sier hun.

 

Viktigste innsatsfaktor

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson for Høyre, har ingen intensjon om å bestride Riksrevisjonens rapport om at mange helseforetak mangler både nøkkelpersonell og planer for hvordan de skal møte bemanningsproblemene framover.

– Jeg tar for gitt at det riksrevisoren beskriver også er riktig. De ansatte utgjør den viktigste innsatsfaktoren i helsetjenestene, og det er derfor avgjørende at topplederne ved sykehusene har oversikt over framtidens bemanningsbehov, sier Stensland til FriFagbevegelse.

– Det er viktig at de regionale helseforetakene har en idé om hva slags sykdomsbilde man kan forvente seg i befolkningen og hvor stort helsepersonell som blir nødvendig. Behovet som helsetjenestene melder om, er også viktig for planleggingen av sykepleierutdanningen, sier han.