Sykehuset forbyttet pasienter – fjernet tarm fra feil person

En pasient med magesmerter fikk ved en feiltakelse fjernet tykktarmen på Haukeland universitetssjukehus i november. Fylkeslegen har åpnet tilsynssak.

 

Forvekslingen skjedde da to pasienter ventet på å bli operert.

Den ene hadde magesmerter og legene mistenkte at et fiskebein eller lignende var årsak til smertene og besluttet å åpne opp for å se etter. Den andre skulle få fjernet tykktarmen, skriver Bergens Tidende.

Feil pasient ble dermed trillet inn i operasjonssalen og forbyttingen ble ikke oppdaget før det var for sent.

Sykehuset varslet selv Statens helsetilsyn om saken, og fylkeslegen fikk i oppdrag å undersøke dette nærmere. Assisterende fylkeslege Sjur Lehman bekrefter overfor avisen at de har åpnet tilsynssak.

– Vi er i gang med å gjennomgå dokumentene i saken og regner med å konkludere i løpet av april, sier han.

Klinikkdirektør John-Helge Heimdal ved Kirurgisk klinikk beklager hendelsen og sier at det er utarbeidet nye rutiner i etterkant.

– Først av alt ønsker jeg å si at vi er lei oss for det som har skjedd og de ulemper dette har medført for pasienten, sier han. Heimdal vil ikke gå konkret inn i hendelsen ettersom den er gjenstand for tilsyn, men bekrefter at pasienten har hatt plager etter operasjonen.

– Pasienten trenger derfor fortsatt medisinsk oppfølging og behandling, sier han.