IKKE NOK: Leder ved Statens Barnehus Oslo, Astrid Johanne Pettersen, forteller at barnehuset bare har mulighet til å gjøre medisinske undersøkelser to halve arbeidsdager per uke.

Sykehus klarer ikke å avsløre vold mot barn

BARNEVOLD: Norske sykehus mangler leger med spsialkompetanse til å avsløre vold eller seksuelle overgrep mot barn. Alvorlige tilfeller blir dermed ikke oppdaget, og bevis kan gå tapt

Det mener barneombud Anne Lindboe som er svært bekymret over situasjonen.

- Medisinske undersøkelser av barn som kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep er krevende. Legen må ha kompetanse på å skille mellom blåmerker og skader som oppstår ved normal lek og ved mishandling, og ikke minst vite om funn i barnets underliv er normalvarianter eller skader etter seksuelle overgrep, sier Lindboe, som vil ha egne volds- og overgrepsmottak for barn tilknyttet sykehusenes barneavdelinger.

Les også om barnevolden som kan skade barnets hjerne for livet.

I mars i år sendte Barneombudet et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) med konkrete forslag til hva som må gjøres for å gi de aller mest sårbare og utsatte barna rettssikkerheten de har krav på. Tross langvarig og massiv fokus på voldsutsatte barn gjennom en serie artikler og debatter, ble pågripelsen av en 32-åring for drapet på Monika Sviglinskaja (8), nylig en smertefull påminnelse om hvordan samfunnet svikter - i dette tilfellet ved at politiet henla en sak som selvdrap.

Flere kilder bekrefter overfor Dagsavisen at situasjonen er uholdbar og svært kritikkverdig.

 

Store hull

Akuttundersøkelser: Norske sykehus mangler spesialtrente leger med kompetanse på å undersøke barn for å avdekke vold og seksuelle overgrep. Kvaliteten på sporsikring og rettsmedisinske journaler varierer. Alvorlige tilfeller av vold og overgrep blir ikke fanget opp.

Planlagte undersøkelser: Kapasitetsproblemer og mangel på kompetanse ved sykehusene fører også til at politiet i flere politidistrikter har problemer med å få tak i legene som skal utføre planlagte, rettsmedisinske undersøkelser av barn ved landets barnehus, ifølge Politidirektoratet.

Tidligere leder av Barnelegeforeningen, Marianne Nordhov, jobber i dag som overlege på barneavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Hun bekrefter at hennes sykehus - i likhet med mange andre, strever med å utdanne leger som er spesialtrent til å gi akutthjelp og gjøre undersøkelser av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep.

- Vi har hatt internundervisning og kjørt såkalte «krasjkurs» for at alle våre barneleger skal kunne noe om mishandling som årsak til skader. Samtidig er det et problem at vi mangler leger som har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å gjøre underlivsundersøkelser i saker der vi mistenker seksuelle overgrep, sier Nordhov.

At antall saker og behovet for undersøkelser er i eksplosiv vekst, gjør ikke situasjonen bedre.

- En barnehuspasient tar i snitt to timer, reisetid kommer i tillegg. Faktum er at saksmengden øker voldsomt uten at vi får en krone mer til å løse disse oppgavene, bekrefter overlege Marianne Nordhov ved UNN.

 

Viktig med undersøkelser

Leder for Statens Barnehus Oslo, Astrid Johanne Pettersen, bekrefter at situasjonen er svært vanskelig. Så langt i år har 700 barn blitt avhørt ved barnehuset - bare 100 av dem er blitt medisinsk undersøkt. Dette til tross for at tilbudet ved alle landets barnehus på papiret skal innebære dommeravhør, medisinske undersøkelser samt oppfølging og behandling.

- Alle barna som kommer til oss skulle vært medisinsk undersøkt. Ikke minst fordi vi erfarer at undersøkelsene ofte avdekker mer enn vold og overgrep. Det kan være generell omsorgssvikt eller udiagnostisert sykdom, som for eksempel diabetes eller spiseforstyrrelser.

- Et annet viktig moment er det at det ofte er viktig for disse barna, som kan ha opplevd store krenkelser, å få vite at kroppen deres er hel og i orden slik at helingsprosessen kan starte. Dette gjelder også pårørende, sier Astrid Johanne Pettersen ved barnehuset i Oslo.

karin.fladberg@dagsavisen.no