ILLUSTRASJONSFOTO.

Sykdom trumfer terror: Dette frykter nordmenn på ferie

Terror er ikke det første som bekymrer oss på utenlandsreiser, viser en ny undersøkelse utført av SIFO.

 

Av Miriam Sandum Næss

* Å bli syk i forbindelse med reisen er den klart største bekymringen.

* 38 prosent av dem som deltok i undersøkelsen krysset av på dette punktet.

* Å bli ranet var det neste punktet på bekymringslisten med 28 prosent.

Terror på tredjeplass

Etter flere terrorhendelser i Europa de siste årene, har flere medier slått opp hvor bekymret man skal være for terror på ferie.

Det kan se ut som nordmenn ikke er like bekymret som mediene.

Først på tredjeplass kommer bekymringen over terrortrusler. 21 prosent oppgir terror som en bekymring.

– Vi reiser utenlands som aldri før til tross for den økende uro­en i verden. Vi innser at risikoen for å bli rammet av terror er liten og uroer oss i stedet for å bli syke eller ranet på ferien, sier Ellen Wolff Andresen, markeds- og administrasjonssjef i Ticket Feriereiser.

Eldre mindre bekymret

Det er flere kvinner enn menn som bekymrer seg mest for terrortrusler.

28 prosent av kvinnene oppga terrortrusler som en bekymring, kun 14 prosent av menn svarte det samme.

Jo eldre man er jo mindre bekymrer man seg for reisen, ifølge undersøkelsen.

26 prosent av de eldste oppga at de ikke hadde noen bekymringer.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dette bekymrer oss

Spørsmål: Hvilke bekymringer opplever du i forbindelse med utenlandsreiser?

Å bli syk (38 prosent)

Bli ranet eller bestjålet (28 prosent)

Terrortrusler (21 prosent)

At jeg får med veggdyr hjem (19 prosent)

At bagasje skal forsvinne (17 prosent)

Miste eller glemme passet (17 prosent)

At bostedet ikke er som lovet (16 prosent)

Kilde: Tickets / Sifoundersøkelsen basert på 1108 intervjuer.

(ANB)