SV-politiker i Oslo, Hamsa Mohamed, mener økseangrepet på karikaturtegneren i Danmark og uttalelser fra ekstremgrupper i Somalia vil bidra til stigmatisering av somaliere i Norge og resten av Skandinavia.

Svensk-somaliere lykkes bedre

UTESTENGT: Norsk-somaliere sliter med å få jobb og føler seg ekskludert. I Sverige bor det langt flere somaliere, og prosentvis er også langt flere av dem i arbeid enn i Norge.

En ny rapport, utredet av Open Society Foundations (OSF), viser at somaliere i Oslo kjemper for å bli akseptert, føler seg ekskludert og sliter enormt med å få seg jobb. Samtidig er det færre somaliere som går uten arbeid i Sverige, til tross for at de har hatt Skandinavias mest liberale flyktningpolitikk.

 

Lavere ledighet

Tall Dagsavisen har innhentet fra Nordisk Ministerråd (NMR), viser at det i Sverige er prosentvis færre somaliere som er økonomisk inaktive enn i Norge. Det vil si mennesker som verken er i jobb, er jobbsøkere eller studerer. Det er fortsatt stor arbeidsledighet blant svensk-somaliere, men ledigheten er betydelig lavere i samtlige aldersgrupper og for både menn og kvinner. Hamsa Mohamed, vararepresentant (SV) i Oslo bystyre, tror størrelsen på det somaliske miljøet i Sverige kan spille en rolle.

- Kanskje er svensk-somaliere flinkere enn oss til å hjelpe seg selv. De har flere foreninger og hjelper hverandre til å finne jobb, sier Mohamed. Han har også bitt seg merke i at mange somaliske innvandrere i Norge som tidligere har bodd i Sverige, reagerer på at boligtilbudet var bedre hos naboen i øst.

- Mange fortalte om større og bedre boliger, og mye bedre tilgang på dem, sier han.

Bashe Musse, leder av Somalisk Nettverk, har merket seg tendensen og tror det har en forklaring.

Han har opplevd at flere norsk-somaliske familier har måttet flytte på seg opptil fire ganger i løpet av to år, grunnet for høye leiekostnader.

- I Sverige er de flinkere til å tilrettelegge for boliger blant somaliere. Det er en klar sammenheng mellom å ha stabil bolig og stabilt arbeid, sier Musse. Han mener også at somaliere i Sverige lærer seg språket mye fortere enn de gjør i Norge.

- Svensk-somaliere får raskere språkopplæring og praksisplass, sier han.

 

Kvinner uten jobb

Det er blant kvinnene i alderen 25-54 år at forskjellen mellom landene gjør seg mest gjeldende. For mens NMRs tall fra 2008 viser at 63 prosent av norsk-somaliske kvinner verken har eller søker arbeid, er det et mindretall (46,3 prosent) av svensk-somaliske kvinner som er økonomisk inaktive.

Luul Hassan Abdullahi kjenner seg igjen i tallene. Hun har vervet seg som frivillig for Røde Kors ressurssenter på Grorud, og har startet en organisasjon for norsk-somaliske kvinner som kaller seg Kvinner i Aktivitet (KIA). To ganger i uka møtes et trettitalls kvinner for å lufte bekymringer og frustrasjon over å stå utenfor arbeidslivet, og motiverer hverandre til å fortsette å stå på.

- Jeg startet prosjektet da jeg så at mange somaliske kvinner, meg selv inkludert, ble deprimert over å aldri kunne få en ordentlig jobb, sier hun.

 

Liten hjelp å få

Hassan Abdullahi sier hun kjenner mange somaliske kvinner i lokalmiljøet som har resignert i håpet om å få en jobb, grunnet manglende kvalifikasjoner. I tillegg spiller tilgangen på leiligheter inn, mener hun.

- Senest forrige uke måtte jeg hjelpe en kvinne som desperat lette etter leilighet, sier hun. Hassan Abdullahi har selv en søster og flere venner som bor i Sverige, og som kan fortelle om helt andre tilstander enn de hun opplever på Grorud. Hun forteller at hun selv, med mange andre, har søkt Nav om hjelp til å finne bolig, men har fått som svar at «det må hun fikse selv».

- Jeg vet ikke om det er mer jobb for somaliere i Sverige. Dét jeg vet, er at mine venner der ikke opplever samme problemer med barnevernet eller å ha et fast sted å bo, forteller hun videre.

 

Integrering

Til tross for at Sverige totalt sett har en lavere andel sysselsatte innvandrere enn Norge, ble nabolandet likevel kåret til å ha Europas beste integreringspolitikk i en britisk studie (MIPEX) i 2011.

Lars Østby, demograf og seniorrådgiver i SSB, bidro til studien som viser at det er flere inaktive norsksomaliere enn svensksomaliere. Han påpeker at tallene som er fra 2008, men publisert i år, fortsatt er høyst gjeldende i dag.

- For innvandrere til Sverige er det færre integrasjonshindre for å komme seg i arbeid, sier han.

Østby vil likevel ikke fastslå at flere inaktive somaliere i Norge enn i Sverige nødvendigvis tyder på en dårligere integreringspolitikk.

- For begge land er andelen «gamle» somaliere utenfor arbeidsmarkedet svært høyt. Man må også huske på at det i Norge er relativt sett flere nyankomne somaliere enn i Sverige, noe som slår negativt ut på sysselsettingsraten, sier han.

axel.storen.weden@dagsavisen.no