SAL 250: De fire sakkyndige rettspsykiaterne Torgeir Husby (fra venstre), Synne Sørheim, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas er ikke enige om Breivik var psykotisk da han utførte terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. FOTO: BERIT ROALD, NTB SCANPIX

- Svekker rettspsykiatrien

Slaget om Breiviks psyke fortsetter. Nå krever retten at Den rettsmedisinske kommisjonen forklarer seg.

- Den rettsmedisinske kommisjon opptrer forvirrende. Det er svært bekymringsfullt og bidrar til å svekke omdømmet til rettspsykiatrien, sier advokat Frode Sulland til Dagsavisen.

Han er en anerkjent kommentator under 22. juli-rettssaken, som advokat med møterett for høyesterett og tidligere medlem i Straffelovkommisjonen (laget utkast til ny straffelov).

I går kom det fram at dommerne i terrorsaken gir Den rettsmedisinske kommisjon én uke på å avklare om den andre sakkyndigrapporten om Anders Behring Breivik er godkjent eller ikke.

Nå langer Sulland ut mot kommisjonens kaotiske håndtering av de to rettspsykiatriske rapportene. Spørsmålet om Breivik blir kjent tilregnelig eller dømmes til behandling er på ingen måte avgjort.

 

Krever et tydelig svar

Det har stormet rundt Den rettsmedisinske kommisjon (RMK):

* Først godkjente kommisjonen rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheims rapport, som konkluderte med at Breivik er utilregnelig - uten noen merknader.

* Den andre rapporten, som er utarbeidet av rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, konkluderer med at Breivik er tilregnelig. Da krevde kommisjonen en tilleggserklæring.

* De siste dagene er det sådd usikkerhet om hvorvidt rapporten fra Aspaas og Tørrissen er godkjent av RMK eller ikke. Flere medier meldte at rapporten var godkjent, men det viste seg å kun gjelde tilleggserklæringen.

Nå hersker det full forvirring om kommisjonens arbeid. I et svært tydelig brev fra Oslo tingrett til kommisjonen som ble kjent i går, krever dommer Arne Lyng et skriftlig svar på om de har funnet vesentlige mangler i rapport nummer to.

Kommisjonens leder Tarjei Rygnestad har uttalt at de har ytterligere spørsmål til de to psykiaterne når rapporten skal legges fram i retten den siste uka av saken. I brevet fra retten påpekes det imidlertid at det vil være helt feil framgangsmåte.

 

Kaos om tilregnelighet

- Kommisjonen skal gjøre retten oppmerksom på eventuelle «vesentlige mangler i erklæringene. Hva som framkommer under bevisførselen i retten er ikke en del av kommisjonens vurderingsgrunnlag, skriver dommeren, ifølge NTB.

Frode Sulland tror kaoset vil svekke troverdigheten til kommisjonen, og at retten kan komme til å lytte mindre til deres anbefalinger.

- At de på uforståelig vis ikke hadde noen spørsmål til den første rapporten, svekker autoriteten og gir retten mindre grunn til å legge vekt på kommisjonens vurderinger, påpeker han.

Forsvarer Geir Lippestad har reagert kraftig på kommisjonens uttalelser og framgangsmåte. I et uformelt møte med dommerne onsdag, fikk han deres støtte for sitt syn på saken.

- Dette går ikke an. Kommisjonen må avgjøre om den har noen bemerkninger før rapporten legges fram i retten, det er hele poenget. Retten skal vite at det er samsvar mellom premiss og konklusjon og at det er godkjent, sier Lippestad til NTB.

Terrortiltalte Anders Behring Breivik (33) tok i går ordet i sal 250 i Oslo tingrett og sa sitt om den pågående psykiatristriden.

- Dessverre ble ikke min forklaring kringkastet, men teksten ble i hvert fall formidlet. Jeg ser derfor ingen grunn til å anke, og kommer heller ikke til å gjøre det dersom jeg blir funnet tilregnelig, sa Breivik.

Og la til:

- Således er spørsmålet om en ankesak nesten opp til dommerne alene.