Sveits på pristoppen i Europa, Norge nummer tre

Sveits hadde Europas høyeste prisnivå i fjor, viser de siste tallene fra Eurostat. Men Norge var dyrest på transport, alkoholholdige drikkevarer og tobakk.

Saken er oppdatert

Siste tall fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viser klare geografiske skillelinjer når det gjelder prisnivå for konsum i husholdningene og prisnivåjustert BNP per innbygger i Europa.

Sveits er landet med høyest prisnivå. Island, Norge og Danmark fulgte deretter med priser som lå henholdsvis 54, 50, og 41 prosent over EU-gjennomsnittet, skriver Statistisk Sentralbyrå.

Lavest prisnivå ble registrert i Øst-Europa, spesielt blant landene på Balkan, heter det i rapporten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dyrest

Norge er dyrest på transport, alkoholholdige drikkevarer og tobakk. Prisnivået i Norge var 136 prosent over EU-gjennomsnittet, mye grunnet høye avgifter innen denne varegruppen.

Sammenlignet med Norge betalte danskene og svenskene bare rundt halvparten for alkohol og tobakk, mens finnene betalte om lag 30 prosent mindre, heter det i rapporten.

Resultatene er foreløpige, og endelig tall for 2019 publiseres i desember 2020, skriver Statistisk sentralbyrå.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lavest nivå i Balkan

Prisnivået i Sveits lå 62 prosent over snittet i EU. Island, Norge og Danmark fulgte deretter med priser som lå henholdsvis 54, 50, og 41 prosent over EU-gjennomsnittet.

Lavest prisnivå ble registrert i Øst-Europa, spesielt blant landene på Balkan. Flere land på Balkan viste prisnivå som lå på rundt halvparten av gjennomsnittet i Europa.

Lavest prisnivå ble registrert i Tyrkia, med en prisnivåindeks på 47 som betyr at prisnivået var 53 prosent under gjennomsnittet for EU-landene.

Transport dyrest i Norge

Det høyeste prisnivået i Norden for varer og tjenester knyttet til transport ble registrert i Norge med et prisnivå som var 42 prosent over EU-gjennomsnittet. Dette var også det høyeste i Europa.

Prisnivået på Island og i Danmark lå henholdsvis 7 og 9 prosent lavere enn i Norge, mens Sverige og Finland var rundt 20 prosent lavere og viste tilnærmet likt prisnivå, skriver NTB.

Les også: Denne parken i Oslo er vendt mot Mekka