I 29 år har LOs sommerpatrulje vært på jakt etter brudd på lover og regler i arbeidslivet. Ungdomssekretær i LO Oslo og Akershus, Torbjørn Ness til høyre. FOTO: ARNE OVE BERGO

Svart arbeid, overvåking og diskriminering

ARBEIDSLIV: LOs sommerpatrulje har avdekket brudd på lover og regler hos nesten én av tre besøkte bedrifter i Oslo og Akershus. – Ikke overraskende, sier ungdomssekretær i LO.

– I de store byene er det stor konkurranse om sommerjobbene, det er mer utelivsbransje og litt flere småbutikker, sier ungdomssekretær i LO Oslo og Akershus, Torbjørn Ness.

I sommer har hundrevis av ungdommer fra LO besøkt tusenvis av norske bedrifter i jakt på uanstendige arbeidsvilkår, mangelfulle kontrakter og annet snusk i arbeidslivet.

Oppsummerende tall etter de første to ukene i Oslo og Akershus er nedslående. Av de 951 bedriftene som har fått besøk av sommerpatruljen har det blitt avdekket hele 268 brudd på lover og regler. Det tilsvarer brudd hos hele 28,2 prosent av de kontrollerte bedriftene.

* 154 bedrifter hadde brudd på overtidsbestemmelsene.

* Ved 24 steder manglet ansatte arbeidskontrakt, og det var 38 tilfeller av mangelfull kontrakt.

* 46 steder hadde brudd på arbeidstidsreglene.

* 20 steder var det brudd på pausereglene.

* Det ble registrert seks mistanker om svart arbeid.

* Det ble registrert ni brudd på likestillings- og diskrimineringsregelverket, og fire brudd på personvernregelverket.

Overvåking

Mangel på overtidsbetaling og feil eller mangler i arbeidskontraktene er de vanligste lovbruddene LO har avdekket i sommer. Men sommerpatruljen har også avdekket brudd på likestillingsloven og overvåking på arbeidsplassen.

– Brudd på diskrimineringsloven er rett og slett folk som blir forskjellsbehandlet, som for eksempel at midlertidige får dårligere betalt enn fast ansatte, eller at noen får lavere lønn om de er fagorganiserte.

– Overvåking handler ofte om at de ansatte ikke vet om kameraer, eller at kameraet har en annen funksjon enn det som er meningen. En ansatt hadde fått en telefon fra sjefen som satt hjemme med beskjed om at vedkommende hadde stått lenge nok bak kassa. Overvåking av ansatte er ikke lov, minner Ness om.

Sykemelding

I Buskerud er tallene bedre. Kun drøye 11 prosent av de besøkte arbeidsplassene hadde feil eller mangler.

– Vi har hatt tre stabile år i Drammen, og vi er veldig fornøyde med at vi har gode arbeidsforhold. Tidligere har de fleste bruddene vært mangelfulle kontrakter, men i år har det vært flest brudd på arbeidstidsavtalen, som overtid, pauser eller andre bestemmelser. Det er fryktelig dumt, og gjelder ikke bare de som har sommerjobb, men også fast ansatte, sier Daniel Erik Nielsen, leder for sommerpatruljen i Buskerud.

Også han trekker fram servicenæringen som verstinger.

– Vi har et eksempel på en fulltidssykemeldt som ble beordret tilbake på jobb. Sjefen skal ha sagt at hvis vedkommende ikke kom seg tilbake på jobb, måtte hun finne noe annet å gjøre. Det er noe av det groveste jeg har oppdaget gjennom sommerpatruljen. Hvis du drar på jobb når du er sykemeldt får du ingen ting fra Nav, så vi ba henne komme seg hjem igjen, sier Nielsen.

Blitt bedre

På landsbasis er tallene noe lavere. Av de nøyaktig 5.000 bedriftene som har fått besøk hittil i sommer er det blitt funnet brudd på lover og regler hos 916 bedrifter. Manglende eller mangelfulle arbeidskontrakter er det desidert vanligste lovbruddet.

– En av grunnene til at sommerpatruljen startet opp var mangel på arbeidskontrakter. Da vi begynte var halvparten av sommervikarene uten kontrakter. Nå er inntrykket at nesten alle har kontrakter. Vi finner en del mangler i kontraktene, men nå vet alle at de skal ha kontrakt. Noen områder står igjen, som overtidsbestemmelsene. Der må de ansatte knytte neven og kreve å få ordentlig betalt, sier Nielsen.

Svensk ungdom

LOs sommerpatrulje har holdt det gående i 29 år. Det er ikke bare arbeidsgiveres holdning til kontrakter og overtid som har endret seg. Nå jobber det 80.000 svensker i Norge, og som Dagsavisen skrev mandag er det enda 50.000 som ønsker seg hit. Svenskene jobber i stor grad i service- og serveringssektoren, to av verstingbransjene. Det har gjort at sommerpatruljen har endret måten de jobber på.

– Nå har vi et eget opplegg for svensk ungdom, og vi har et eget kurs for svenskene der de kan komme og få info om arbeid i Norge. Vi ser jo at svenskene har kunnskap om rettigheter og plikter i sitt eget land, men i mindre grad om Norge. Kunnskapen om fagorganisering er også til dels mindre, forteller Ness.

stian.fyen@dagsavisen.no