Christian Grimsgaard representerer overlegene ved OUS. Han er tilfreds med at det nå holdes en høring. FOTO: ARNE OVE BERGO

Svarer for fusjonsbråk

Styrebråk, enorme underskudd og en direktør som trakk seg i protest har preget omstillingen i Oslo Universitetssykehus. I dag møter aktørene for å svare Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Komiteen har startet egne undersøkelser rundt den omstridte, tunge og langvarige prosessen med sammenslåing av sykehusene i hovedstaden: Tre og et halvt år etter at prosessen begynte preger usikkerhet, konflikt og enorme underskudd driften av Oslo Universitetssykehus (OUS).

For to uker siden kom invitasjonen til åpen kontrollhøring i komiteen til blant andre administrerende direktør Bente Mikkelsen i eierforetaket Helse Sør-Øst. Tidligere og nåværende styreledere og direktører i Oslo universitetssykehus (OUS), tillitsvalgte, Helsetilsynets direktør Lars E. Hanssen og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er også invitert, og stiller for å svare på spørsmål. På talerlisten står også pensjonert sykehustopp Jomar Kuvås, som flere ganger har uttalt seg kritisk om prosessen.

Datatrøbbel og pasientsikkerhet

Komiteen lister opp tre hovedproblemstillinger de vil ha svar på under høringen:
* Klinisk arbeidsflate og elektronisk pasientjournal: Prosjektet «Klinisk arbeidsflate», som skulle sørge for at de sammenslåtte sykehusenes datasystemer skulle «snakke sammen», har til nå kostet 159 millioner kroner uten at noen overordnet løsning er på plass, skriver komiteen, som spør om prosjektet var godt nok planlagt, om oppfølgingen har holdt mål, og om produktet samsvarte med sykehusets behov.
* Pasientsikkerhet: Komiteen skriver at det var en klar forutsetning fra Stortinget at omstillingen ikke skulle ramme pasienttilbud og pasientsikkerhet. Nå vil de ha svar på om pasientsikkerheten har blitt godt nok ivaretatt – og om det har skjedd svikter.
* Departementets rolle: Komiteen ber om avklaring av departementets «hyppige og direkte styring med omstillingsprosessen».

Bekymret

Tidligere OUS-direktør Siri Hatlen, som 6. juni i fjor gikk fra stillingen på dagen i protest mot de økonomiske rammene, tok bladet fra munnen mandag denne uken: I et intervju med Dagsavisen pekte hun på enorme utfordringer for OUS-ledelsen da fusjonsprosessen startet med sammenslåingen av Rikshospitalet/Radiumhospitalet, Ullevål og Aker i 2009.

Den tidligere direktøren uttrykte bekymring for et tungt byråkrati i Helse-Norge. I dag skal både hun og etterfølgeren Bjørn Erikstein, som tiltrådte i desember i fjor, besvare spørsmålene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Glad for høring

Christian Grimsgaard er tillitsvalgt for overlegene ved OUS, og blant kritikerne av prosessen.

– Vi er veldig tilfreds med at problemene i sykehuset nå blir gjenstand for undersøkelser fra flere hold, og at Stortinget og myndighetene forstår at det er behov for å se nærmere på hvordan dette har vært håndtert, sier han.

– Planen var jo å samle region- og landsfunksjoner på Rikshospitalet, og det lar seg ikke gjøre. Da må vi ha en eller annen plan for prosessen. Vi kan ikke leve i en sånn uavklart situasjon i 15 år framover, det går ikke.

– Hva håper du kommer ut av dagens høring?

– Vi ønsker oss en bredere gjennomgang av hele denne prosessen. Vi mener dette ikke har vært planlagt, og at det er det vi ser resultatet av nå.

ingrid.hvidsten@dagsavisen.no