SV-leder Audun Lysbakken vil at partiene fortløpende skal offentliggjøre de økonomiske bidragene de får. Det fremmer partiet forslag om på siste stortingsmøte før valget.

SV vil endre loven

SV vil ha mer åpenhet om hvor de politiske partiene får penger fra. Partiet kan få flertall for sitt forslag om å endre partiloven.

 

SV-leder Audun Lysbakken vil sørge for at de politiske partiene forteller hvem de får penger av.

– Folk skal kunne vite hvor partiene får støtte fra.

Partiet fremmer i dag et forslag i Stortinget om å skjerpe kravene til rapportering av økonomiske bidrag som partiene mottar.

I valgår må de politiske partiene fortløpende offentliggjøre alle valgkampbidrag over 10.000 kroner som de mottar. Disse publiseres deretter på siden partifinansiering.no og gjøres slik tilgjengelig for alle.

SVs forslag i Stortinget skal sikre at denne rapporteringen også gjøres i de årene det ikke er valg.

– Vi vil foreslå å endre partiloven slik at de økonomiske bidragene rapporteres inn fortløpende, sier SV-lederen.

Les også: Stenger pengekrana for Frp

Får støtte utenom valgår

I går skrev Dagsavisen at Fremskrittspartiet (Frp) bare har fått inn en brøkdel av valgkampstøtten de mottok før forrige stortingsvalg.

Frps generalsekretær Fredrik Färber uttalte at partiet likevel har en solid valgkampkasse:

– Vi har ikke dårlig råd. Vi har fått veldig mye gode bidrag i 2016. Det gjør at vi i 2017 har et valgkampbudsjett på 19 millioner kroner.

Färber fortalte også at det var enklere for partiet å planlegge valgkampen når pengene ble gitt alt i 2016. Tirsdag oppdaterte Frp sin nettside med informasjon om bidragene for 2016.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ikke valgkampbidrag

Pengene partiene fikk inn før 1. januar i år rapporteres ikke fortløpende som valgkampbidrag. Først 4. september, én uke før valgdagen, blir denne oversikten å finne på nettsiden partifinansiering.no.

Våren 2013 behandlet Stortinget endringer i partiloven, og sørget for mer åpenhet rundt hvem som gir partiene penger. Den gangen sto Kristelig Folkeparti, Frp og Høyre alene om å ville ha fortløpende rapportering om pengestøtte også utenom valgkampen.

– Det vi nå ser, tyder på at de hadde et godt poeng i 2013. SV er klar for å hjelpe dem å få flertall for det synet, sier Lysbakken og understreker verdien av at det blir offentlig debatt om hvor partiene får pengene sine fra.

Les også: Millionene strømmer inn til Ap

Store parti blir med

Fra Frp på Stortinget kommer signaler om at de er enige i SVs forslag. Komitéleder i kommunal- og forvaltningskomiteen, Helge André Njåstad, sier Frp står ved det de tidligere har ment.

– Vi tar en vurdering på det i stortingsgruppen, men det høres helt uproblematisk ut. Dersom SV foreslår ting vi har ment før, er det bare hyggelig, sier han og legger til:

– Det er viktig med åpenhet.

Tirsdag ettermiddag varslet også Arbeiderpartiet (Ap) at de vil støtte SVs forslag. Aps stortingsrepresentant Rigmor Aasrud var fornyingsminister i den rødgrønne regjeringen, og hadde ansvaret sist partiloven ble strammet inn.

– Tanken bak loven var at man skulle ha kjennskap til hvem som finansierer valgkampen, sier Aasrud.

Hun mener det er på tide å ta en ny runde på lovverket.

– Det kan være vanskelig å skille vanlig støtte og valgkampstøtte. Derfor bør partiene rapportere likt på støtten de får, også utenom valgkampen.

Dermed ligger alt til rette for at SV kan få flertall for sitt forslag i dag.