SV-politiker Snorre Valen utfordrer Agenda til å løsrive seg fra Ap og LOs ideer. FOTO: WANDA NATHALIE NORDSTRØM

SV ut mot Ap-dominert Agenda

IDÉKRIGEN: Snorre Valen (SV) utfordrer Agenda til å være mer uavhengig av LO og Ap. - Det trengs hoder som tør å provosere, sier han.

- Agenda-styret er for topptungt. Man trenger ikke ha vært i regjeringsapparatet eller komme fra Youngstorget for å sitte i et styre, sier SVs stortingsrepresentant Snorre Valen til Dagsavisen.

Denne uka ble sentrum-venstre tenketanken Agenda stiftet, med tungt innslag av Arbeiderpartiet og LO i styret. Advokat og Ap-medlem Geir Lippestad er styreleder. Tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet Torgeir Larsen (Ap) og tidligere statssekretær i Finansdepartementet Kjetil Lund (Ap) er blant styremedlemmene. Det er også advokat Liv Monica Stubholt (Sp) og LO-leder Gerd Kristiansen.

 

Ap og LO styrer

Etter det Dagsavisen erfarer er førsteinntrykket i SV negativt. De ønsker en plass i styret. Uten mer innflytelse på tenketanken er det usikkert om partiet vil støtte Agenda.

Også i Arbeiderpartiet murres det. Flere Ap-kilder Dagsavisen har snakket med er skeptiske til hva Agenda skal være, og til hvor lurt det er å kopiere suksessen til Civita - som Agenda skal utfordre.

Valen mener Civitas suksess er tuftet på deres uavhengighet fra NHO og andre store aktører på høyresiden. Det mener han det er helt avgjørende at også Agenda blir.

- Jeg håper Agenda tør å fremme provoserende tanker, uavhengig av LO, SV og Arbeiderpartiet, sier Valen.

Agenda er eid 40 prosent av LO og 60 prosent av næringslivsmannen Trond Mohn. Også Fagforbundet er ventet å bidra, men det er ikke fattet et vedtak om dette ennå, og saken er under diskusjon.

 

- Flytter mot Høyre

Agenda skal være en tenketank for sentrum-venstre i norsk politikk. Valen frykter at Aps jakt etter flytvelgere vil farge profilen til tankesmien. Det vil han advare mot.

- Det er vanskelig å se hvordan vi skal styrke venstresiden ved å flytte debatten mot høyre, sier Valen.

Stortingsrepresentanten sier han savner et miljø som kan favne bredt og engasjere alt fra bønder til miljøaktivister.

- Klarer en å fusjonere de miljøene, kan tenketanken bli en suksess, sier SV-politikeren.

 

Unngå resirkulering

Leder av Naturvernforbundet Lars Haltbrekken stiller seg avventende til Agendas miljøprofil.

- Det er et behov for nytenkning i LO og Arbeiderpartiet om miljøpolitikken, og da utover troen på kvotesystemet, sier Haltbrekken til Dagsavisen.

Han viser til at han kjenner styremedlem Kjetil Lund (Ap) som en iherdig tilhenger av kvoteregimet, med et reelt klimaengasjement.

- Men hvis Agenda skal være et spark i ræva til LO og Ap, bør en ikke resirkulere gammel CO2-kvoteideologi i ny innpakning, sier Haltbrekken.

 

SV avventer

SV-leder Audun Lysbakken vil ikke juble for den nye tenketanken ennå.

- Vi er avventende til Agenda. Vi mener det er positivt at LO og Arbeiderpartiet engasjerer seg i idékampen. Det er på tide. Men om Agenda blir relevant for oss og våre medlemmer, er opp til de selv og hvilken profil de velger, sier han.

Lysbakken mener SVs engasjement i Agenda er avhengig av hvilke temaer som tas opp og hvor bredt organisasjonen blir satt sammen.

- Det er uansett bra at det tenkes på venstresiden, avslutter han.

samfunn@dagsavisen.no

 

Lover å invitere SV

Ap-strategen Tarjei Skirbekk er ansatt som fungerende daglig leder i Agenda fram til organisasjonen formelt skal lanseres nærmere mars. Han avviser at Agenda er for Ap-styrt og ber om tid til å få prosjektet opp og gå før det dømmes nord og ned.

- Agenda er akkurat etablert. Lansering vil ikke skje før våren 2014. Vi håper at SV og andre gir oss litt tid før de vurderer hvem vi er og hva vi gjør, sier han.

Skirbekk sier Agenda er et sentrum-venstre prosjekt og at de ønsker å engasjere seg bredt overfor politiske miljøer og politiske partier.

- Har dere glemt SV?

- Vi har ikke foretatt offisielle henvendelser til partier. Vi vil henvende oss til flere partier og presentere oss når vi er mer etablert utpå nyåret. Da også til SV. Det er naturlig å ha samtaler med flere politiske miljøer i den etableringsfasen som vi nå går inn i, sier han.

Også styreleder i tenketanken, Geir Lippestad, bekrefter overfor Dagsavisen at SV vil bli kontaktet så fort de har fått etablert seg. Foreløpig er ikke kontorer på plass en gang.

 

Oppgitt

Flere kilder i Arbeiderpartiet er oppgitt over SV sin negative holdning til den nye tenketanken. En sentral kilde stiller spørsmål ved hvor rød tankesmien skal være.

Stortingsrepresentant Jette Christensen (Ap) roser etableringen av Agenda, og håper SV blir mer positive.

- SV trenger ikke bekymre seg for at de blir forbigått. Dette er bra for venstresiden, og jeg er helt sikker på at Agenda vil skape debatter SV også synes er interessante, sier hun.

 

Et møtested

AUF-leder Eskil Pedersen mener det er viktig at Agenda fungerer både som lim og som bru.

- Det er viktig å pleie de vennskapene vi har fått gjennom åtte år i regjering, samt bygge bru til Venstre og KrF i sentrum. Jeg har også en klar forventning at Agenda vil ta opp temaer til debatt som partiene ikke er helt modne for, og at det kan være et sted der ungdomspartiene i sentrum og på venstresiden kan møtes.

 

AGENDA

Ny tenketank for sentrum-venstre.

Agenda skal fremme forståelse og bevissthet om betydningen av en moderne velferdsstat, et dynamisk, etisk og allsidig næringsliv, et anstendig og organisert arbeidsliv, en balansert by- og regionalutvikling, en sterk blandingsøkonomi og bred demokratisk deltakelse.

Tankesmien har et grunnsyn basert på bærekraftig utvikling, sosial rettferdighet, menneskeverk og fellesskap for å sikre et godt samfunn med fri, ansvarlige og likeverdige borgere.

LO og næringslivstopp Trond Mohn finansierer tenketanken med 12 millioner kroner hver fra 2013-2015.

Agenda etableres som et motsvar til den liberale tenketanken Civita, som har hatt en viktig rolle i samarbeidet mellom de fire borgerlige partiene og regjeringsskiftet.

Kilde: Dagsavisen