SV: Statsbudsjettet svir for arbeidsfolk – dette er sakene som opprører mest

Nestleder Kirsti Bergstø synes regjeringens statsbudsjett er et alvorlig angrep på arbeidsfolk.

Av Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

Regjeringens liste over saker som skal gagne vanlige arbeidsfolk i neste års statsbudsjett, får SV til å reagere.

Mens statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet hevder at budsjettet bidrar til å inkludere enda flere i arbeidslivet, kaller SV-nestleder Kirsti Bergstø forslagene for et alvorlig angrep på vanlige arbeidsfolk.

Regjeringen fortsetter en politikk som rike eiere er tjent med og som vanlige folk taper på, mener Bergstø. Hun ser ikke et spor av vilje for det organiserte arbeidslivet.

– Regjeringen er mer opptatt av å fjerne tannreguleringen til barn enn å regulere arbeidslivet. Budsjettet er mørkere enn vi fryktet. Det er få gode nyheter for arbeidsfolk. Det blir dyrere å fagorganisere seg, og regjeringa sier svart på hvitt at den ikke vil følge Stortingets vedtak om å jobbe for en høyere organisasjonsgrad, sier Bergstø til FriFagbevegelse.

Trygt og seriøst arbeidsliv

Summen av de årlige velferdskuttene hoper seg opp, ifølge SVs nestleder.

Nå er det regjeringens forslag om å halvere permitteringstiden i fiskeindustrien som opprører partiet. I fjor var det kutt i tiltakene rettet mot folk som mistet jobben i oljeindustrien.

Hun nevner også kutt i tiltaksplasser, overgangsstønad, feriepenger for arbeidsløse, sluttvederlag, lønnsgarantiordningen og trygdeytelser.

– Privatisering og svekkelsen arbeidsmiljøloven skyver maktforholdene i arbeidslivet i feil retning. Innleie og vikarbruk øker, og det må tas et oppgjør med bemanningsbransjen og adgangen til den massive arbeidskraftimporten som det tys til nå, sier Bergstø.

SV har tatt til orde for å stille krav om å delta i konkurransen om anbud og oppdrag i offentlig regi.

– Det må tas grep for å sikre et trygt og seriøst arbeidsliv. Regjeringen driver med en systematisk skjev fordeling av økonomien. Det er arbeidsfolk som får unngjelde når de rikeste får skattelette og eierne får mer fleksibilitet. Vi trenger en omfordeling av makta i arbeidslivet, mener hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sakene som svir aller mest

Det er mange forslag fra regjeringen i neste års statsbudsjett som rammer arbeidslivet, mener SVs nestleder.

Her er noen av sakene hun mener svir aller mest:

• Ostehøvelkuttene struper staten. Den såkalte ABE-reformen skjærer flatt i offentlig sektor og rammer åpenbart de ansatte som må løse flere oppgaver med færre midler.

• Kommunene får ikke midlene de trenger til å øke bemanningen i helse- og omsorgstjenestene. Det settes for eksempel ikke av noe midler til flere stillinger i barnevernet.

• Regjeringen setter av null kroner til tiltak for økt heltid i helse- og omsorgssektoren. To av tre ansatte i den kommunale helse- og omsorgssektoren jobber deltid.

• Regjeringen har fjernet den kollektive søksmålsretten. Arbeidstilsynet har færre tilsyn og mindre kapasitet til oppfølging og veiledning.

• For syvende året på rad blir fagforeningsfradraget enda mindre.

• Unge og syke utenfor arbeidslivet får ikke den oppfølgingen de trenger for å kunne komme seg helt eller delvis i arbeid. Regjeringen tar heller penger fra de unge.

• Eldre flyktninger mister sine særlige rettigheter til pensjon og blir henvist til supplerende stønad.

• Bostedskravet for enslige forsørgere øker til fem år. Overgangsstønaden er viktig for mange aleneforsørgeres mulighet til å kvalifisere seg mens man forsørger små barn alene.

• I fjor kuttet regjeringen i tiltak rettet mot folk som mistet arbeid i oljeindustrien. Nå kutter de også dagpenger i fiskeindustrien ved å halvere permitteringstiden.

Et hardere arbeidsliv

– Hvis vi skal ha en politikk for trygge og seriøse arbeidsforhold og mindre forskjeller, er det å høyne organisasjonsgraden en nødvendighet. Da nytter det ikke å fryse fagforeningsfradraget år etter år. Forskning viser at flere organiserer seg hvis dette skattefradraget øker, påpeker Bergstø.

– I sum er regjeringas politikk og dette budsjettet et alvorlig angrep på arbeidsfolk, både når det gjelder velferd og ytelser som forsvinner når folk virkelig trenger det. Regjeringen har svekket arbeidsmiljøloven, og følgene av konkurranseutsetting er et hardere arbeidsliv, mener SV-nestleder Kirsti Bergstø. (FriFagbevegelse)