SV er ikke alene om å si nei til ny aktivitet ved Rygge flyplass. Avinor mener at Rygge ikke vil kunne erstatte en tredje rullebane på Gardermoen, fordi kapasiteten er for liten ut i fra det man regner med er det framtidige behovet.

SV sier nei til Rygge

SV sier tvert nei til Sps planer om å gjenopplive Rygge flyplass.

– Vi er helt uenige med Senterpartiet i dette, sier Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV.

Det var i Dagsavisen lørdag at flere Sp-politikere tok til orde for ny aktivitet ved Rygge. Driften ved flyplassen i Østfold kom til en stopp i fjor, etter at det irske flyselskapet Ryanair la ned sin aktivitet der.

– Vi ønsker en langsiktig gjenåpning og vekst for Rygge flyplass i stedet for Gardermoen, uttalte Ola Borten Moe, nestleder i Sp.

Les også: Forsvarer Rygge-planer

Det innebærer at SV i realiteten er halvveis enig med Sp, for begge partier er imot en tredje rullebane på Gardermoen.

– Det er rart å bruke opptil 20 milliarder kroner på en ny rullebane på Gardermoen når vi allerede har en eksisterende rullebane på Rygge som ligger klar, mener Sps stortingskandidat Sigbjørn Gjelsvik.

Les også: Sier ja til planlegging av ny rullebane

– Økte utslipp

Haltbrekken har et helt annet utgangspunkt for sin motstand mot en ny utvidelse av landets allerede suverent største flyplass.

– Grunnen til at SV vil skrote en tredje rullebane, er at vi vil hindre en videre vekst i flytrafikken etter som den innebærer et stadig større klimaproblem. Da kan vi heller ikke satse på økt flytrafikk fra Rygge. Det vil føre til de samme klimautslippene, argumenterer han.

– Har du ikke noen forståelse for at ny aktivitet ved Rygge vil innebære mange etterlengtede arbeidsplasser i et av fylkene med høyest ledighet?

– Vi kan ikke satse på noe som gir økt flytrafikk og dermed økte klimautslipp. En satsing på tog, som vi ønsker i stedet, vil også gi nye arbeidsplasser, svarer Haltbrekken.

SVs ambisjoner om økt satsing på tog, innebærer blant annet høyhastighetstog mellom de største byene i Sør-Norge, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. I dag er det omfattende flytrafikk på disse strekningene. Blant annet er det slik at SAS daglig har 19 avganger fra Gardermoen til Trondheim.

– Ny aktivitet ved Rygge vil undergrave en slik togsatsing, påpeker Haltbrekken.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Vil innføre avgift

– Selv om det skulle bli flertall for høyhastighetsbaner i Sør-Norge, vil det jo ta mange år før de kan bli en realitet?

– Vi vil sette i gang med en utredning av dette med en gang, og intercityutbyggingen er første skritt på veien til et slikt togtilbud, svarer Haltbrekken.

– Hvordan vil dere finansiere en slik storstilt utbygging av togtilbudet?

– For det første vil vi innføre en avgift på flyreiser mellom de store byene i Sør-Norge. En avgift på 200 kroner vil gi oss én milliard kroner i året. Det vil ikke være nok. Derfor vil vi i tillegg bruke bompenger fra veier som går parallelt på disse strekningene. Det kan være penger fra eksisterende bomordninger, men også fra mulige nye. Vi vil også bruke penger som er tenkt til utbyggingen av firefelts motorveier til utbyggingen av jernbanen, svarer Haltbrekken.

Les også: 1 billion kroner til transport