Kari Elisabeth Kaski i SV vil forby såkalt jomfrusjekk. – Det er en grov krenkelse av et ungt menneske, sier hun.

SV ønsker bredt forlik mot negativ sosial kontroll

SV mener regjeringen gjør for lite for å bekjempe æresvold og negativ sosial kontroll og inviterer de andre partiene på Stortinget til et bredt forlik.

 

Av: NTB, Birgitte Iversen

Partiet er det siste i rekken som de siste dagene har tatt til orde for sterkere lut mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Arbeiderpartiet (Ap) krevde søndag et forbud mot arrangerte ekteskap inngått under psykisk press , og før helgen tok Marte Gerhardsen i Tankesmien Agenda til orde for å forby søskenbarnekteskap for å forhindre tvangsekteskap og sosial kontroll.

– Det at vi er mange som nå er opptatt av dette akkurat nå, handler dels om at det har blitt mer oppmerksomhet om problemstilling den siste tiden, men mest om at det mangler konkrete tiltak fra regjeringen. Regjeringen snakker mye om utfordringene, men følger ikke opp med tiltak som kan gjøre noe med problemet, mener SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.

LES OGSÅ: – Hvis en somalisk jente gifter seg med en nordmann, er det et problem

– Ingen quick fix

SV legger neste uke fram en pakke med hele 20 forslag til tiltak for å bekjempe praksisen og inviterer samtidig de andre partiene på Stortinget til å gå sammen om et bredt forlik.

– Problemet er omfattende og økende, og svært alvorlig for dem det gjelder. Det er et samfunnsproblem og veldig alvorlig for dem som rammes, og det er også alvorlig for de familiemedlemmene som det forventes skal utføre denne kontrollen og innta roller de ofte ikke ønsker, sier Kaski til NTB.

Kaski sier SV er åpen for å vurdere forslagene både fra Ap og Agenda, men advarer mot å tro at jobben er gjort med et forbud eller to.

– Disse utfordringene har vært i landet i lang tid, og vi trenger å fokusere både på forebygging og bedre hjelpetiltak i tillegg til å vurdere forbud. Det finnes ingen quick fix, påpeker hun.

LES OGSÅ: Nasim Rizvi ser fremdeles at unge tvinges til å gifte seg mot sin vilje – også i hjembyen Drammen

Forbud mot jomfrusjekk

SV ber imidlertid selv om at regjeringen vurderer ett forbud: Å forby såkalt jomfrusjekk, medisinsk sjekk av jenters eller kvinners skjedekrans (tidligere ofte kalt «jomfruhinne») for å se om de har hatt sex. Dette har tidligere også Fremskrittspartiet tatt til orde for.

– Vi vet at enkelte unge jenter med minoritetsbakgrunn blir tatt med til lege av foreldre eller slektninger som vil undersøke om de har hatt sex med noen. Det er en grov krenkelse av et ungt menneske dersom leger sier ja til å utføre slike undersøkelser. Såkalt jomfrusjekk er dermed en del av undertrykkelsen og bør forbys, sier Kaski.

SV ber også regjeringen følge opp Stortingets vedtak om å utrede muligheten for å trekke tilbake økonomisk støtte til tros- og livssynssamfunn som oppfordrer til lovbrudd eller tar imot utenlandsk finansiering fra stater som bryter fundamentale menneskerettigheter.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Foreldrekurs

SV foreslår videre lovfestet rett til hjelp og oppfølging for mennesker som bryter ut av familien på grunn av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, og nasjonale retningslinjer for å håndtere saker der man mistenker at barn ikke møter på skolen fordi de er sendt ut av landet mot sin vilje

Foreldrekurs om ulike faser i barn- og ungdomsliv for en bedre generasjonsdialog og å vurdere om ordningen med minoritetsrådgivere på videregående skoler skal utvides til også å gjelde barnehager og grunnskoler, er blant de andre forslagene til partiet.

LES OGSÅ: Da hun var 11 år insisterte Sofia Nesrine Srour (23) på å gå med hijab. I dag er hun imot barnehijab og har tatt posisjon fremst i kampen mot seksuell kontroll