SV om krisepakke: Tafatt, grått og usosialt

Regjeringens pakke for å føre Norge ut av koronakrisen møtes med krass kritikk hos opposisjonen.

– Dette er tafatt, grått og usosialt. Tafatt fordi dette er altfor lite til å bekjempe arbeidsløsheten, grått fordi satsingen på grønn omstilling er minimal og usosial fordi regjeringen vil gi mer skattelette til den økonomiske eliten. Her er regjeringen utilgivelig tiltaksløs, sier partileder Audun Lysbakken.

Han mener regjeringen kaster bort en mulighet til å innføre en kraftig grønn omstilling.

– En kraftig grønn krisepakke kunne gitt nye muligheter for industri og næringsliv, som i dag er avhengig av olje. I stedet får vi et tynt strøk med grønnmaling over et grått budsjett, sier han.

Erna om den nye tiltakspakken: – Et skritt på veien

MDG: Lommerusk til grønn tiltakspakke

Regjeringens tiltakspakke til grønn omstilling beskrives som lommerusk av MDG. Partiet mener pakken gjør Norge mer oljeavhengig.

– Dette er et mageplask. Erna Solberg lovte oss en grønn tiltakspakke for klima, men det som kom var bare lommerusk. Det er som å love femretters middag og så servere en skål kald havregrøt, sier partileder Une Bastholm.

Hun ønsker en større industrisatsing på havvind, karbonfangst og utslippsfrie skip.

– Hvis du ser på alle de fire krisepakkene regjeringen har levert til nå, så går 1 prosent av pengene til grønne tiltak, mens 30 prosent av pengene går til å styrke det grå – oljenæringen, luftfart, fjerne CO2-avgift og gjøre det billigere å forurense, sier hun.

Debatt: «De er ikke Makers, de er Takers. Likevel får de en særbehandling av regjeringen»

Frp: – Dette holder ikke

Regjeringens pakke for å løfte landet ut av koronakrisen holder ikke mål, mener Fremskrittspartiet.

– Det er ikke satt av én krone til vei, men over 450 millioner kroner til integrering som allerede har et budsjett på 9,8 milliarder kroner. Satsingen på maritim næring er et mageplask, sier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug.

Hun viser til at regjeringen har varslet 684 millioner kroner til maritim næring over fire år.

Sylvi Listhaug. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Dette holder bare ikke. Norge er en havnasjon, og Frp har til hensikt at vi skal fortsette å være det. Pakken til den maritime næringen har blitt slaktet av bransjen. Det er svært spesielt at man nå foreslår å bruke nesten like mye på integrering som på å redde den maritime næringen. Vi kan ikke la verft langs kysten og arbeidsplasser gå tapt. Hver arbeidsplass på verft genererer 5,4 øvrige arbeidsplasser, sier Listhaug.

Hun savner satsing på veibygging og vedlikehold.

– På vei er det ingenting. Frp mener det bør lukte asfalt og bygges vei, slik at norske entreprenører kan holde hjulene i gang. Vi skal sikre penger til prosjekter som vil bedre veistandarden, og som bygges uten bompenger, sier Listhaug.

Støre: – Rammer skjevt

Kraftløst og urettferdig. Det er Ap-leder Jonas Gahr Støres dom over regjeringens nye krisepakke.

– For å få Norge i gang trenger vi en kraftfull satsing på sosial rettferdighet. Jeg mener pakken ikke leverer godt nok på det. Det er skjev byrdefordeling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Støre.

Han beskylder regjeringen for å gi bedrifter lettelser som rammer skjevt overfor arbeidsfolk når permitteringsregelverket utvides til 52 uker.

Les også: Nye råd for ferie- og fritidsreiser

Reagerer på skattelette

Samtidig reagerer Støre kraftig på regjeringens forslag om en reduksjon på 1,3 milliarder kroner i formuesskatten for såkalt arbeidende kapital.

– Det er et tiltak som vil øke forskjellene. Og vi har ennå ikke sett dokumentert at stor pengebruk på denne typen tiltak skaper arbeid. Vi mener pengene burde vært brukt mer virkningsfullt på andre måter, sier Støre til NTB.

Arbeiderpartiet etterlyser også mer penger til nye jobber i maritime næringer og andre næringer.

– Satsingene på å få folk tilbake i arbeid gjennom konkrete prosjekter som vi vet Norge trenger, er tamme, sier Støre.

– Vi støtter en utvidet ramme for Enova, det er bra. Men det er altså gryteklare prosjekter i maritim industri, i prosessindustri og i reiseliv og kulturliv, sier han.

Sp: – Småbedriftsfiendtlig

Senterpartiet mener regjeringen overser distriktene og småbedriftene i krisepakken som skal få Norge i gang igjen etter koronanedstengningen.

– Krisepakken er sentraliserende, småbedriftsfiendtlig og en oppskrift på større forskjeller, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum

– Nord-Norge er fullstendig glemt av regjeringen. Regjeringen har sviktet Hurtigruta, latt flytilbudet i Nord-Norge forfalle og har lagt visjonen om Nord-Norge-banen i grus. Da det ikke kommer tiltak av betydning i dag, rammes landsdelen veldig hardt, sier Vedum.

Vedum mener regjeringen viser for liten vilje til å få opp aktiviteten i norsk økonomi.

– Tiltakene i pakken er for svake. Regjeringen viser for liten vilje til å redde norske arbeidsplasser. En rekke norske verft står nå i fare for å gå over ende, noe som vil føre til tap av tusenvis av industriarbeidsplasser. Industribedriftene advarer sterkt mot situasjonen, og regjeringens svar er puslete tiltak som ikke er i nærheten av å løse problemene til verftene, sier han.


Fakta om regjeringens tiltak i fase 3-pakken

Dette er blant de viktigste tiltakene i den siste krisepakken som regjeringen la fram fredag 29. mai:

* Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte ansatte tilbake (4 milliarder kroner)

* Tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen (4 milliarder kroner)

* Grønn omstillingspakke (3,6 milliarder kroner over 3 år)

* Kompetansehevende tiltak (1 milliard kroner)

* Tiltak for kultur og idrett (1,6 milliarder kroner)

* Styrke inkluderingsdugnaden og arbeidet for bedre inkludering (600 millioner kroner)

* Tilskuddsordning for reiselivet (250 millioner kroner)

* Tiltak rettet mot sesongbedrifter (250 millioner kroner)

* Tiltak rettet mot verftsnæringen (120 millioner kroner)

* Omstillingstiltak/forskning/innovasjon/teknologiutvikling (800 millioner kroner)

* Økt verdsettelsesrabatt for næringskapital i formuesskatten (10 prosentenheter)

* Endringer i permitteringsregelverket fra 1. september. Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september og avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.

* Endringer i omsorgspengeordningen fra 1. juli. Omsorgskvotene nullstilles, og alle foreldre får ny helårskvote for andre halvår. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året.

* Utvide kontantstøtteordningen for næringslivet ut august.