SV med klar oppfordring: Vil ha anonyme søknader

SV vil ha anonyme jobbsøknader i alle offentlige virksomheter for å unngå diskriminering i arbeidslivet. – Det er ingen grunn til å vente, sier stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk.

– Det er rett og slett fordi vi har sett i forskjellige rapporter og undersøkelser de siste årene at navnet ditt og bakgrunnen din har for mye å si. Vi mener det er kvalifikasjonene og erfaringen du skal ansettes på, sier stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk i SV. 

Hun tar til orde for at alle offentlige virksomheter bør anonymisere jobbsøkere. Det vil være det mest konkrete virkemiddelet for å få bukt med diskriminerende rekrutteringsprosesser, mener SV, som etterlyser en plan for hvordan det kan innføres. 

Regjeringa lanserte i fjor et prøveprosjekt med nettopp anonyme søknader til jobber i staten. Lerbrekk mener det er et bra prosjekt, men at det likevel mangler noe. 

– Det er ikke omfattende nok, rett og slett. Det er ingen grunn til å vente med å innføre det i hele statlig sektor, og samtidig invitere private selskaper over en viss størrelse til å gjøre det samme, sier Lerbrekk. 

Les også: Stadig flere mener innvandrere blir diskriminert i Norge

Svarer om diskriminering

Dagsavisen skrev i juni at stadig flere mener innvandrere blir diskriminert i Norge, ifølge en ny rapport om holdninger til innvandring og integrering. I rapporten «Integreringsbarometeret 2020» svarer 84 prosent at de mener diskriminering forekommer i Norge. Nesten åtte av ti mener det forekommer ved ansettelser i arbeidslivet. 

I en rapport fra Fafo og Institutt for samfunnsforskning fra 2012 kommer det fram at sannsynligheten for å bli kalt inn til jobbintervju synker med i snitt 25 prosent for søkere med utenlandsk klingende navn. Det er samtidig viktige nyanser bak tallene, skrev Forskning.no

Da regjeringa i fjor innførte prøveprosjektet med anonyme søknader, var planen at etatene som deltar skal anonymisere søknadene på alle stillinger. Ikke før på jobbintervjuet får den som ansetter vite søkerens navn.

– Vi har digitale løsninger som gjør at de som ansetter ikke ser navnet på søkeren. Da må de ut velge hvem de vil ha på intervju ut fra utdanning og kvalifikasjoner, ikke ut fra navn, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til NRK. 

– Vi vet ikke, men vi tror at flere med utenlandske navn kommer på jobbintervju hvis de får søke anonymt, sa statsråden. 

Forsøksperioden går ut i september, og det er ventet en sluttrapport før jul. Statsminister Erna Solberg trakk fram prosjektet i et innlegg i Dagbladet i juni år, der hun blant annet skrev at det må tas grep for å hindre at kvalifiserte søkere velges bort på grunn av navnet. 

– Forsøket skal dokumentere om bruk av anonyme søknader fører til at flere innvandrere innkalles til jobbintervju og tilbys stilling hos statlig arbeidsgiver, skriver statsministeren. 

Les også: Regjeringa med 50 tiltak mot rasisme og diskriminering

– Offentlig sektor kan vise vei

Lerbrekk i SV mener det ikke er noen grunn til å vente på resultatene av et prøveprosjekt. 

– Dette er noe som bare må innføres på prinsipielt grunnlag, sier hun. 

SV kommer også med andre forslag for å sikre et inkluderende arbeidsliv. Blant annet ønsker partiet at også private mellomstore og store bedrifter skal pålegges å innkalle minst en kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn til intervju. Statlige virksomheter er pålagt dette allerede. 

– Vi er heldige og har en stor og god offentlig sektor som på mange måter kan vise vei. Med en sånn regel der regner vi med at seriøse og gode private selskaper vil følge etter, sier Lerbrekk.

SVs Solfrid Lerbrekk har en tydelig oppfordring til regjeringa: Det er ingen grunn til å vente med å innføre anonyme søknader i hele statlig sektor. Foto: Carina Johansen

En egen tiltaksplan for rekruttering av minoriteter må også utarbeides av alle offentlige etater og private bedrifter over en viss størrelse, lyder et annet SV-forslag. 

– Vi mener ikke at det er viktigere nå enn tidligere, sier Lerbrekk på spørsmål om tidspunktet for utspillene. 

– Men verden går framover. Rasismedebatten har blusset opp, med rette, og mange har delt sine historier. Nå kan ingen si at diskriminering ikke skjer. Nå må vi handle, fortsetter hun.

Dagavisen har bedt regjeringa kommentere SVs utspill, men Kulturdepartementet hadde torsdag ikke mulighet. 

Les også: Se bildene fra Oslo: We can't breathe – rettferdighet for George Floyd (+)