SV foreslår strakstiltak for AAP-mottakere som har mistet sin inntekt

SV ber regjeringen gjennomføre strakstiltak for AAP-mottakerne som har mistet sin inntekt. Partiet vil også reversere mange av endringene i lovverket som trådte i kraft i fjor.

Gjennom en rekke saker har Dagsavisen beskrevet konsekvensene av det nye AAP-regelverket som trådte i kraft 1. januar 2018. Mange har mistet sin inntekt uten å være avklart verken mot arbeid eller uføretrygd, med den konsekvens at mange har sett seg tvunget til å søke om økonomisk sosialhjelp. 

SV har lenge varslet at de vil fremme forslag for å få gjort noe med situasjonen. 

– Konsekvensene av denne endringen er katastrofal for velferdsstaten Norge. Når arbeidslinjen gjøres om til en fattigdomslinje og når syke mennesker blir fryst ut på denne måten, så er ikke dette en velferdsstat verdig, sier SVs Solfrid Lerbrekk. 

Les også: Hauglie benektet AAP-innstramming før lovendring: – Det skjedde, sier Nav-ansvarlig

Vil reversere lovendringen

Regjeringen kuttet maksperioden for å motta AAP fra fire til tre år. Vilkårene for å få forlengelse ble også kraftig skjerpet. 

SV vil at stønadsperioden fortsatt skal være fire år, og partiet ber regjeringen om å definere kriterier for «reell mulighet for forlengelse for dem som har behov for ytelsen utover fire år». 

I forslaget heter det:

«Endringsforslaget må gi rom for skjønnsmessige vurderinger av den enkeltes behov for forlengelse av stønadsperioden. Forlengelse skal blant annet kunne innvilges når mottakeren ikke er ferdig avklart, eller Nav og offentlig helsevesenet ikke har oppfylt sine forpliktelser.» 

Forebygging av fattigdom 

SV ber regjeringen ta initiativ til konkrete «fattigdomsforebyggende strakstiltak» for dem som har mistet sin inntekt på grunn av innstrammingen i regelverket. Partiet mener det også må gjøres tiltak for å unngå at de som faller ut av ordningen i 2019, blir stående på bar bakke. SV foreslår at de lokale Nav-kontorene får mulighet til å gi forlengelse til AAP-mottakerne som ikke er ferdig avklart. 

– SV mener at det er mye bedre å ansette flere folk i Nav lokalt og gi dem tillit til å forvalte regelverket og gi individuell tilpassing til hver enkelt person. Da vil de også få tid til gjøre en god jobb for dem som trenger det mest, sier Lerbekk, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for SV på Stortinget. 

Les også: Nav-ansatte fortviler etter AAP-endringen

Navs plikter 

SV vil også at det skal innføres en aktivitetsrett for personer som har behov for tiltak og oppfølging: «Retten skal sikre at den enkelte blir fulgt opp regelmessig med tiltak som er individuelt vurdert for den enkelte. Navs plikt til oppfølging må styrkes». 

I det nye regelverket ble det innført en karensperiode, som betyr at AAP-mottakere som faller ut av ordningen må vente i ett år før de kan søke om ytelsen på nytt. SV vil fjerne denne regelen. 

SV foreslår også at regjeringen raskt gjennomgår konsekvensene av innstrammingen. Partiet vil ha svar på «hvor mange som et resultat av omleggingen er skjøvet over på sosialhjelp eller falt ut av systemet uten kommunal eller statlig inntektssikring». 

Les også: Lege om nye Nav-regler: – Det er helt krise for mine pasienter