Visesentralbanksjef Jan Qvigstad fortelle at Norges Bank beholder styringsrenten uendret.

Styringsrenta står i ro

Styringsrenta blir stående uendret på 1,5 prosent, avgjorde hovedstyret i Norges Bank onsdag.

– Det er svak vekst hos våre handelspartnere, og rentene ute er svært lave. Her hjemme er prisveksten lav. På denne bakgrunn holdes styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier sentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Han påpeker at det fortsatt er stor usikkerhet om utviklingen i internasjonal økonomi og at aktiviteten i euroområdet kan falle også inn i neste år.

Rentene ute har falt ytterligere. Samtidig har risikopåslagene i kredittmarkedene avtatt og eurolandene har kommet til enighet om flere tiltak som kan bedre situasjonen i Europa.

Det er god vekst i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er lav og kapasitetsutnyttingen er over et normalt nivå. Siden forrige rentemøte har utviklingen vært omtrent som anslått.

– Utviklingen i norsk økonomi gir holdepunkter for at inflasjonen gradvis vil ta seg opp. Det tilsier at styringsrenten etter hvert kan økes, sier visesentralbanksjefen.