Slår tilbake mot Tajik: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Strid om EU-byrå

Unødig frykt for EUs planer om felles europeisk arbeidsmarkedsbyrå, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Mens Senterpartiet etterlyser støtte fra Arbeiderpartiet i Stortinget

 

– Hadia Tajik må ikke se spøkelser på høylys dag, kommenterer Anniken Hauglie (H).

I Dagsavisen mandag åpnet Hadia Tajik for at Arbeiderpartiet vil si nei til EUs planlagte arbeidsmarkedsbyrå. Tajik åpner for at Arbeiderpartiet vil gå inn for å bruke reservasjonsrett mot EU-direktivet om arbeidsmarkedsbyrå, hvis det innebærer overstyring av norske arbeidslivslovgiving.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) reagerer på Tajiks uttalelser.

– Det er ingen grunn til å frykte at EUs nye arbeidsmarkedsbyrå kan svekke norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette handler først og fremst om å bekjempe grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det burde også Ap være opptatt av, understreker Hauglie.

Les også: - Vi ser likheter med Acer i hvor brennhet denne debatten kan bli

– Endrer ikke selvråderett

– Vi står sammen med Sverige og Danmark i kravet om at nasjonalstatene skal respekteres. Det er uaktuelt å sette norske lønns- og arbeidsvilkår i spill. Forslaget om et arbeidsmarkedsbyrå vil ikke endre vår selvråderett når det gjelder nivået og standarden på lønns- og arbeidsvilkår i Norge.

– I april tok jeg initiativ til et møte med EUs arbeidskommissær Marianne Thyssen. Jeg understreket at vi fra norsk side er opptatt av at beslutningsmyndigheten skal være nasjonal. Samtalen med Thyssen gjorde meg da også trygg på at dette blir et byrå som fullt og helt ivaretar de enkelte nasjonalstatenes beslutningsmyndighet. Norske interesser blir ivaretatt, mener arbeidsministeren.

– Arbeiderpartiet burde heller se mulighetene et felles byrå kan gi oss. Vi trenger mer samarbeid mellom landene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. EUs nye arbeidsmarkedsbyrå er et skritt på veien mot slikt samarbeid, mener arbeidsministeren.

Lundteigen ber om Ap-støtte

Per Olaf Lundteigen (Sp) spør hvorfor Arbeiderpartiet ikke har stilt seg bak Senterpartiets representantforslag, som i dag legges fram for Stortinget. Forslaget innebærer at regjeringen må påse at norsk arbeidslivslovgiving gis forrang framfor forpliktelser pålagt av EUs arbeidsmarkedsbyrå.

– Det er vårt forslag som gjør at denne debatten kommer opp nå. Og det er det samme Hadia Tajik nå uttaler: Arbeiderpartiet vil si nei til EUs arbeidsmarkedsbyrå hvis det svekker norsk evne til å regulere arbeidslivet selv, poengterer Lundteigen.

Et flertall i arbeids- og sosialkomiteen av H, Frp og Venstre innstiller på å si nei til forslaget.

– At regjeringen ikke er med på forslaget vårt er ingen overraskelse. At Ap ikke kan stille seg bak, viser nok en gang et eksempel på usikkerhet i Arbeiderpartiet. Tajiks uttalelser tilsier at Arbeiderpartiet må stemme for vårt forslag i dag, mener Lundteigen.

Les også: YS: EU-byrå vil styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet