Leder i Unio, Ragnhild Lied, var ikke spesielt positiv til arbeidstidsutvalgets rapport. FOTO: NTB SCANPIX

Strid om arbeidstid

KOMMENTAR: Striden vil først og fremst stå om hvorvidt sjefen skal få bestemme mer over skiftarbeid, turnus og helgearbeid.

«Denne rapporten håper vi finner sin rette plass. Skuffen.»

Det var Unio-leder Ragnhild Lieds spontane reaksjon på arbeidslivsutvalgets rapport. LO-leder Gerd-Kristiansen var ikke så avvisende. Forslaget om å styrke sjefens rett til å bestemme arbeidstida og som svekker de tillitsvalgtes rolle, vil LO se kritisk på.

LO-lederen er derimot fornøyd med at det slås fast at det ikke er mange brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, og at loven fungerer godt sammen med tariffavtalene. Dermed er tonen satt for årets politiske strid om endringer av bestemmelsene på arbeidsmarkedet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Forandringer av lovverket om arbeidsbetingelsene er en het potet. Det erfarte både Bondevik-regjeringen og Stoltenberg-regjeringen. Hovedorganisasjonene LO, Unio og YS møtte Høyre/Frp-regjeringen Solberg med politisk streik da den for et år siden fikk knapt flertall i Stortinget for å endre arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse.

Landsomfattende politisk streik blir det ikke denne gangen. Arbeidsminister Anniken Hauglie fra Høyre vil opptre langt mindre provoserende overfor organisasjonene enn det forgjenger Robert Eriksson fra Frp gjorde. Landet lar seg ikke styre mot en samlet fagbevegelses ønske. Det forsto ikke Robert Eriksson, og det ble hans bane som statsråd.

LES OGSÅ: Dette er rådene till ny arbeidsminister

Mens fjorårets harde politiske oppgjør dreide seg om regjeringens torpedering av bærebjelken i arbeidsmiljøloven, nøyer arbeidstidsutvalget seg med justeringer. Forslaget om å definere en «mellomgruppe» av arbeidstakere som kan stå friere i forhold til arbeidsmiljøloven, ser greit ut. Striden vil først og fremst stå om hvorvidt ledelsen skal få bestemme mer over skiftarbeid, turnus og helgearbeid.

LES OGSÅ: Michel ble overvåket av sjefen mens han var syk