Leder av Unio, Anders Folkestad (t.h), mener statsministeren uttaler seg dels som forhandlingspart i statsoppgjøret, og dels som politisk leder. Her sammen med lederen av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen og Mimi Bjerkestrand, leder for utdanningsforbundet.

Streiken skal trappes opp

Unio mener statsministeren skaper forvirring om streiken fordi han blander roller.

Unio-leder Anders Folkestad mener statsminister Jens Stoltenberg (Ap) skaper forvirring om streiken ved å opptre i to roller.

– Han uttaler seg dels som forhandlingspart og arbeidsgiver i statsoppgjøret, og dels som politisk leder med vekt på budsjettansvarlighet og gjeldskrise i Europa. Dette roter til bildet. Oppgjøret må forstås innen en norsk virkelighet, sier Folkestad.

Årets oppgjør

Han sier dessuten at statsministeren har en forståelse av frontfagsmodellen som skiller seg fra de fleste andre. Denne modellen går ut på at oppgjøret i konkurranseutsatte næringer i privat sektor skal danne rammen for det resten av arbeidslivet skal kunne ta ut i lønnsøkning.

Folkestad erkjenner at alle tariffoppgjør preges av uenighet om tallgrunnlaget, men synes årets oppgjør tar kaka.

Ikke i nærheten

– Hensikten er jo at de øvrige oppgjørene skal matche frontfagene. Men i år er vi ikke i nærheten av selv det laveste anslaget for oppgjøret i frontfaget. Når så det lokale tillegget kommer på toppen i industrien, øker avstanden til oss andre enda mer. Vi blir systematisk hengende etter. Det sier våre medlemmer nei til. Derfor streiker vi, sier Folkestad.

Unio-lederen fastholder at det eneste som kan avslutte streiken, er et bedre tilbud fra staten og KS.

– Arbeidsgiverne har initiativet. KS har for øvrig et selvstendig ansvar og kan ikke skjule seg bak staten, sier Folkestad.

Oslo drøyer

Unio er en av fire hovedsammenslutninger som natt til torsdag brøt forhandlingene i stats- og kommuneoppgjøret. Motpartene er regjeringen, ved administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap), og kommunenes interesseorganisasjon KS.

Partene i Oslo kommune, som er et eget forhandlingsområde, skulle møtes igjen fredag ettermiddag, etter å ha holdt på i lange økter torsdag. Mekler Geir Engebretsen understreker at forhandlingene i Oslo skjer på egne premisser og at resultatet ikke nødvendigvis blir en kopi av bruddet i staten og KS-området.

Trapper opp

Unio har tatt ut 5.700 medlemmer i kommunene og varsler en kraftig opptrapping onsdag over pinse. Det gjør også Fagforbundet som tar ut ytterligere 15.000 medlemmer tirsdag 29. mai. Den mindre hovedsammenslutningen YS dobler uttaket til vel 900 medlemmer.

– Vi er i en tidlig fase av streiken, men den merkes allerede godt for mange i hverdagen. Onsdag til uken trapper vi opp, i tråd med den tradisjonelle utviklingen av en streik, sier Unio-lederen.

Etter bruddet natt til torsdag ble rundt 22.000 organiserte i stat og kommune tatt ut i streik. Til uken kan det bli dobbelt så mange. De fire store organiserer rundt 600.000 ansatte i offentlig sektor. (NTB)