Streik gir togstans i to timer torsdag

I to timer torsdag ettermiddag vil alle tog i landet stå stille. Årsaken er Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Av Fredrik Moen Gabrielsen

Når klokken slår 12 torsdag ettermiddag, stanser alle landets tog ved den nærmeste stasjonen. Der vil de stå i to timer – fram til klokken 14.

Det blir ikke satt opp alternativ transport, verken for avgangene som blir berørt før, under eller etter streiken, opplyser Vy.

Bakgrunnen for streiken er at togforbundene protesterer mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke, som skal behandles i Stortinget senere i høst. Jernbanepakken vil pålegge konkurranseutsetting og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå.

Les også: Heller fly enn Vy. Nordmenn er vesentlig mer fornøyde med flytilbudet enn togtilbudet

– Avdemokratisering av jernbanen

Det kan gå ut over sikkerheten og tilbudet til passasjerene, mener forbundene.

– Regjeringen vil avdemokratisere jernbanen, som er blant landets viktigste infrastruktur. Dette har ingenting med modernisering å gjøre. Vi sier ja til toget som framtidas transportmiddel og nei til EUs fjerde jernbanepakke, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Regjeringen vil flytte makten til EU, og gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all framtid, mener forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

– Norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år og samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene, sier Ringdal.

– En merkelig streik

Høyres samferdselspolitiske talsmann, Helge Orten, deler ikke Sæthre og Ringdals syn på jernbanepakken. Orten karakteriserer streiken som «en merkelig streik».

– Det er i så fall en streik mot økt sikkerhet, forenkling av togreiser og lavere utslipp, sier Orten, som er komitéleder i transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre på Stortinget.

Han mener det skapes et uriktig bilde av at Norge mister råderetten over egen jernbane.

– Infrastrukturen eies av staten, vi bestemmer selv vilkårene i anbudene og jernbanetilsynet har ansvaret for at sikkerheten blir ivaretatt. Norsk jernbane er norsk og vil forbli norsk, sier Orten.

Les også: Vy: Mange misfornøyde med alternativ transport i sommer

Demonstrasjoner over hele landet

Under streiken vil det bli avholdt demonstrasjoner i både Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg vil det bli holdt mindre markeringer over store deler av landet.

I hovedstaden blir demonstrasjonen holdt utenfor Stortinget. Ap-leder Jonas Gahr Støre, SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes er blant dem som skal holde appell.

Også flytoget til og fra Oslo Lufthavn vil stå stille i to timer. Buss, trikk og T-bane vil stå stille i Oslo, men kun i en halv time fra klokken 12.30 til 13. Årsaken er at Oslo Sporveier ønsker at så mange som mulig skal få anledning til å komme seg til Stortinget for å delta i demonstrasjonen.

– Alle våre sju klubber stiller seg bak denne streiken. Dette er viktig for oss. Det er jernbanen det handler om denne gangen. Neste gang kan det ramme Sporveien, sier Rune Åsen, som leder Oslo Sporveiers arbeiderforening.

NJF har varslet at de om nødvendig vil aksjonere ytterligere ved å stanse alle tog i rushtiden mellom klokken 14 og 16 torsdag 31. oktober.

Les også: Ergrer seg over Vy og Equinor