Partileder Socialdemokratiet i Danmark, Mette Frederiksen mener en streng innvandringspolitikk er nødvendig for å få samfunnet til å henge sammen. Hun har tiltro til at Jonas Gahr Støre vil finne en linje i innvandringspolitikken som er riktig for Norge.

Stramt og sosialdemokratisk

Jonas Gahr Støres danske partilederkollega mener en stram innvandringspolitikk er i kjernen av de sosialdemokratiske verdiene.

 

Mette Frederiksen, som leder Arbeiderpartiets danske søsterparti Socialdemokratiet, gjestet i går Folkets Hus. Mens Ap-landsmøtet preges av et asylopprør for å myke opp politikken, gikk Frederiksen opp på talerstolen og roste Støre for sin stramme men rettferdige linje i innvandrings- og integreringspolitikken.

Den danske partilederen ser med bekymring på hvordan de sosialdemokratiske partiene gjør de i Europa. Hun mener løsningen er å «finne tilbake til sine røtter».

– Vi må bli mer gjenkjennelig på fordelingspolitikken, velferdspolitikken og i mine øyne også i innvandringspolitikken.

– Demokrati over religion

Frederiksen er forsiktig med å komme med noen bombastiske anbefalinger til Støre, men har tillit til at han vil legge innvandringspolitikken på en fornuftig linje som tjener Norge, og vil fortsette å være tydelig i integreringspolitikken.

– Som Støre selv har sagt veldig klart: Som sosialdemokrater er vi ikke verdirelativister. Man kan ikke si at alle verdier er like gode, fordi den er bundet opp til en bestemt kultur eller religion. Det er også en del av den skandinaviske tradisjon at demokratiet kommer før religion, ikke omvendt, sier Fredriksen.

Hun viser til USA, som eksempel på hvordan en mykere innvandringspolitikk kan gå galt av sted.

– De har hatt en meget liberal innvandringspolitikk i mange år. Budskapet har vært: Kom til USA. Klarer du deg selv fint, klarer du deg ikke er det ditt eget problem. Der ser du et samfunn som er jeg er utrolig mye imot. Det er masse illegale innvandrere som ikke har noen rettigheter. De kan ikke stemme. Barna kan ikke begynne på skolen, og de har ikke helseforsikring.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Globalisering over styr?

Det vil ifølge henne være helt i kjernen av de sosialdemokratiske verdiene å stå for en stram innvandringspolitikk. Det for å hindre ulikhet.

– Den ulikheten som har økt de siste årene kommer delvis fra innvandring, og delvis fra en globalisering som har fått løpt løpsk. Den har vært en fordel for noen, gjerne de med høyere utdannelse som bor i byene, men er en ulempe for dem som stiller svakere i arbeidslivet, som faktisk opplever å tape arbeidsplasser, hevder Frederiksen.

Hun mener det er en enorm ulikhet som knytter seg til om du tilhører den ene eller andre etniske grupperingen.

– Derfor er jeg opptatt av at vi i dag må ha styr på hvor mange det er som kommer, for å sikre at folk kommer i arbeid, barn får en utdannelse og at vi har et felles språk som gjør at vi forstår hverandre. Hvis ikke tror jeg vi mister muligheten vi har til å få samfunnet til å henge sammen.

– Behov for nasjonalisme

I Danmark kjører Frederiksen nå en kampanje hvor den danske modellen hylles. I et intervju med Klassekampen i vinter snakket Fredriksen varmt om sin egen form for dansk nasjonalisme. Litt nasjonalisme hadde heller ikke Norge hatt vondt av, utdyper hun overfor Dagsavisen:

– Vi har behov for en positiv form for nasjonalisme. For 100 år siden var Danmark og Norge fattige samfunn. Den velstanden vi i dag nyter godt av har kommet som følge av politiske beslutninger og de samfunnsmodellene vi har. Det er det verdt å være stolt over, sier Frederiksen.