Enige: Trine Skei Grande (V), Marit Arnstad (Sp), Jonas Gahr Støre (Ap), Trond Helleland (H), Harald Tom Nesvik (Frp) og Knut Arild Hareide (KrF) la i går fram 64 integreringstiltak i kjølvannet av asylavtalen som kom tidligere i høst. FOTO: Berit Roald/NTB scanpix

Strammer inn integreringspolitikken

Tøffere krav til språkopplæring, familiegjenforening og ferier til hjemlandet står på lista når Stortinget onsdag la fram sin integreringsplan.

Kun få timer etter asyl- og integreringsminister Sylvi Listhaug ble presentert på slottsplassen, satt Stortinget henne i arbeid.

Onsdag kveld presenterte nemlig et stort flertall på Stortinget en 64 punkts liste over integreringstiltak i kjølvannet av asylavtalen som kom tidligere i høst.

Særlig Frp jubler for den nye avtalen.

– Frp fortsetter å presse norsk innvandring- og integreringspolitikk i riktig retning, sier parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik (Frp) til NTB.

LES OGSÅ: Her er den nye regjeringen

Hatideologi

Islamister, moskéfinansiering, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold er blant fokusområdene i integreringsavtalen som ble fremlagt på Stortinget onsdag.

– Avtalen innebærer at Saudi-Arabia og andre ekstreme islamiststater ikke kan spre hatideologien sin i Norge. Det har også vært et problem at utenlandske imamer med ekstreme holdninger har fått spillerom i Norge. Avtalen gir regjeringen et klart mandat til å nekte oppholdstillatelse til ekstreme imamer eller andre religiøse ledere, sier Nesvik.

Lista inneholder også krav til språkopplæring, arbeid og familiegjenforening. Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, sier til NTB at han er fornøyd med avtalen.

– Jeg er glad jeg lever i et land som får til noe slikt. Splittende konflikter i nasjonalforsamlingen i disse spørsmålene bidrar til konflikter ute i landet, sier Støre.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Koster penger

De neste to årene skal 40.000 flyktninger bosettes i Norge. Avtalen slår fast at kommunene ikke skal tvinges til å ta imot asylsøkere. Samtidig skal ekstrautgiftene ved bosetning kompenseres, men i hvilken grad dette vil skje, er uklart.

– Nå skal regjeringen og KS sette seg ned og se på hva som er merkostnadene knyttet til barnehage, skole, barnevern og helse, sier Marit Arnstad i SP til NTB.

– Vi forventer at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med et forslag som innebærer en full kompensasjon.

Avtalen åpner for økt bruk av selvbosetning innenfor den enkelte kommune og utbyttebegrensninger ved opprettelse og drift av mottak. Samtidig mykes introduksjonsloven opp. Fordelingsnøkkelen som har «straffet» kommuner som tidligere har tatt imot mange asylsøkere, kan også bli endret.

En egen imamutdanning kan komme, i likhet med lønn til pensjonerte lærere for innsats i asylmottak. Beboere skal i større grad involveres i drift av og helsestell ved mottak. Samtidig kan religiøse ledere som «bidrar til å svekke integreringen» bli nektet opphold. Det blir og strengere å reise på ferie til landet du flykter fra.