Mye av arbeidstiden til driftstekniker Thomas Eliassen foregår under bakken. Her sammen med arbeidskollegene Frode Stigvoll (t.h) og Rune Palm.

Straffes hardt for hardt arbeid

UFØREPENSJON: Med Oslos 55.000 kummer som arbeidsplass, vet Thomas Eliassen (31) at jobben kan sende ham inn på uførestatistikken. Nå vil regjeringen kutte i uførepensjonen.

Den nye regjeringen la fram i sin politiske plattform at den vil levealders-justere uførepensjonen på lik linje med øvrige pensjonister etter prinsippene fra pensjonsforliket.

- Det vil medføre et betydelig tap for mange uførepensjonister. For eksempel vil uføre med et barn kunne tape 27.000 kroner årlig, sier Andreas Halse, leder i Sosialistisk Ungdom (SU), til Dagsavisen.

På uførestatistikken er folk med tunge yrker, og med liten formell utdannelse, størst representert. Mens antallet totalt har gått ned, har det økt noe i aldersgruppen 20-29 år, og i aldersgruppen 40-49 år.

- Frp gikk til valg i grilldress, men viser tydelig at de har tenkt å regjere i Armani, sier Halse.

- Høyre straffer hardt arbeid, og det er de som har jobbet i et fysisk krevende yrke som må ta regningen, legger han til.

 

Krevende

Thomas Eliassen vet at han er utsatt, og at sjansen for at han blir ufør som følge av jobben, er stor i forhold til mindre fysisk krevende yrker.

- Jeg tenker på risikoen ved jobben, og har tegnet egen uføreforsikring, sier trebarnsfaren til Dagsavisen.

Eliassen har flere kolleger som er blitt uføre på grunn av jobben. Selv innrømmer han å ha fått plager som følge av jobben under bakken.

- De vanligste symptomene er svekket korttidsminne, hodepine og tette luftveier. Selv har jeg unngått hodepine, sier han ironisk.

- Vi vet aldri hva som venter oss i «nettet». Vi aner ikke hva som har sluppet ut av kjemikalier og andre forurensningskilder, når vi kryper ned i et kumlokk. Vi har alltid på oss en gassmåler, hvor vi får indikasjoner på flere typer gasser som kan forekomme. Da er det bare å komme seg opp i friluft, om alarmen på måleren går, sier Eliassen, som også er fagforeningsleder i «Vann- og avløpsetatens Fagforening», og jobber mye med dette teamet.

- Det er 500 medlemmer i vår fagforening, og vi har 26 medlemmer som er blitt uføre på grunn av jobben. Halvparten av disse har hatt en jobb utenfor skrivebordet, sier han.

 

Trives

Selv trives han godt i jobben i Oslos underverden, og håper han kan jobbe der lengst mulig.

- Men det sier seg selv at jobben er fysisk krevende, og sliter på kroppen. Det er et bakteppe at man jobber i et arbeidsmiljø som er utfordrende for kroppen. Og det er en kjensgjerning at de som jobber i yrker som det jeg har, og i omsorgsyrker, så er 43 prosent helt eller delvis uføre før fylte 67, sier driftsteknikeren.

Ved utgangen av juni 2013 mottok om lag 307.100 personer uførepensjon, mot 310.400 personer ved utgangen av juni 2012. Fra 2012 til 2013 har antallet gått ned med 1,1 prosent. Andelen uførepensjonister sett i forhold til befolkningen har gått ned fra 9,6 prosent i juni 2012 til 9,4 prosent i juni 2013, skriver Nav på sine nettsider.

Thomas Eliassen tilhører den gruppen yrkesaktive, der sjansen er størst for å bli ufør. Renholder, helsearbeider, industriarbeider, hotell- og restaurantarbeider er alle yrker med høy risiko for å havne på uførestatistikken til Nav.

Ser man på hvilke aldersgrupper som er uføre finner man, ikke overraskende, at de fleste blir uføre sent i livet. 1,2 prosent av befolkningen mellom 20 og 24 er uføre. Så øker det forsiktig til 8,5 prosent i aldersgruppen 45-49. Deretter eksploderer det i aldersgruppen 55-59 år, der 19 prosent er uføre. I alderen 60-64 er vi oppe i 58,8 prosent.

 

Tydelig signal

- Høyre og Frp straffer hardt arbeid gjennom innstrammingene av uføretrygdede. Ikke overraskende viser tallene at de fleste blir uføre sent i livet, etter mange år i lønnet arbeid. Når vi ser på fordelingen av nye uføre ser vi også en tydelig tendens til at tunge, fysiske yrker er overrepresentert på statistikken. Dette er å sende et tydelig signal til landets befolkning om at det beste valget er å ta lange utdanninger for å begynne i lite fysisk krevende yrker, sier Andreas Halse.