KrF vil ha svar på om Solveig Horne (Frp) stiller seg bak Siv Jensens (Frp) oppfordring til kommunene om å si nei til å ta imot flyktninger. FOTO: ARNE OVE BERGO

Støtter Jensens oppfordring

Si klart nei i alle landets kommuner til å ta imot flere flyktninger, sa Siv Jensen. Det er ingen boikott av Syria-forliket, mener inkluderingsminister Solveig Horne.

 

Av Sofie Prestegård og Marie Melgård

Finansminister og partileder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, la ingenting imellom da hun åpnet valgkampen i Ålesund i helgen.

«Ingen skal føle seg presset. Si klart nei i alle landets kommuner til å ta imot flere flyktninger», sa Jensen da hun talte under arrangementet i Ålesund lørdag. Det var TV 2 som først meldte om saken.

Støtter oppfordringen

Siden har spørsmålene haglet mot barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. I dette intervjuet blir det klart at Horne støtter Jensens oppfordring, men at hun har en annen oppfatning av hva finansministeren sa.

– Jensen var opptatt av at hver enkelt kommune skal vurdere kapasiteten i sin kommune. Det er jeg helt enig i.

– Men stiller du deg bak oppfordringen til kommunene om å si nei til å ta imot flere flyktninger?

– Jeg støtter Jensen i at dette er opp til kommunene å vurdere. Det har hele tida vært klart at det er kapasiteten i kommunene som må ligge til grunn for en vurdering om de kan ta imot flere flyktninger eller ikke, og det er en vurdering jeg har respekt for, uansett om de sier nei eller ja.

– Men støtter du oppfordringen til kommunene om å si nei til å ta imot flere flyktninger?

– Jeg støtter oppfordringen om at det er kapasiteten som må avgjøre om kommunene har mulighet til å ta imot flere flyktninger.

– Hvordan vil denne oppfordringen til kommunene påvirke bosettingsarbeidet du har ansvaret for?

– Det å bosette så mange nye flyktninger vil bli krevende. Det har jeg selv advart om. Men jeg vil følge opp Stortingets vedtak og jobbe for å bosette flere flyktninger.

– Men hvordan tror du en oppfordring til kommunene om å si nei til å ta imot flere flyktninger vil påvirke det bosettingsarbeidet?

– Det er helt naturlig at dette er et spørsmål som kommer opp i valgkampen. Vi har frivillig bosetning i dette landet, og det er opp til kommunene å si hvor mange de kan bosette. Det er ingen motsetning mellom det arbeidet jeg gjør og det Jensen mener.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Ingen boikott

– Men stiller du deg bak oppfordringen til Siv Jensen om å si nei til å ta imot flere flyktninger?

– Jensen oppfordret til å sette bosetning og integrering på dagsorden i kommunene. Det er en oppfordring jeg støtter.

– Det var ikke det hun sa. Hun oppfordret kommunene til å si nei til å ta imot flere flyktninger. Er det en oppfordring du støtter?

– Jeg støtter oppfordringen om å sette bosetning og integrering på dagsorden.

– Er ikke dette en boikott av Syria-vedtaket?

– Nei. Dette er ingen boikott av Syria-vedtaket, som regjeringen med statsminister har vært klar på at vi vil følge opp.

Les ogsåRekordmange flyktninger

Takket kommunene

I forbindelse med Stortingets Syria-vedtak har Horne kartlagt hvor mange flyktninger kommunene er beredt til å ta imot. Mange sa ja, og da var Hornes respons meget positiv:

«Jeg ønsker å takke kommunene som sier de kan ta imot flere», sa hun i en pressemelding.

KrF er ikke fornøyd med svarene fra verken Horne, Jensen eller regjeringen. Derfor har de sett seg nødt til å stille inkluderingsministeren et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

– Vi må få klarhet i hvilke konsekvenser dette har for regjeringens innsats. Siv Jensen er ingen hvem som helst, hun er regjeringens nummer to. Er hennes utspill bare valgkamporientert eller får det reelle konsekvenser for arbeidet til Frps statsråder? spør Syversen.

Fra Stortinget krever KrF svar på om hvorvidt Horne stiller seg bak budskapet i Frps valgkampmateriale og Siv Jensens oppfordring til kommunene om å si nei til å ta imot flyktninger og om hvordan dette påvirker arbeidet med å bosette flyktninger.

– Horne har prioritert å øke bosetninger og fått resultater. Vi vil ha en klar beskjed om hvordan ansvarlig statsråd følger opp Stortingets vedtak. Hører hun på partilederen sin eller ikke, sier Syversen.

Les også Hege Ulsteins kommentar om Siv Jensen: Nei til ja og nei til nei