Stortingsflertall for å utrede forbud mot homoterapi

Opposisjonen går sammen med regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre og sikrer flertall for utredning av et forbud mot homoterapi.

Både Ap og MDG har foreslått et slikt forbud på Stortinget, og familiekomiteen har nå behandlet saken ferdig. Ifølge Aftenposten har de tre regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre og opposisjonen samlet seg om en felles posisjon.

– Det blir flertall for å utrede et forbud mot konverteringsterapi. KrF står utenfor enigheten etter å ha tapt saken i regjeringen, sier familiekomiteens leder Kristin Ørmen Johnsen (H) til avisen.

Likestillingsminister Trine Skei Grande (V) har alt varslet at regjeringen vil utrede et forbud, selv om KrF er imot.

KrF splittet

Konverteringsterapi, eller homoterapi, praktiseres i noen religiøse miljøer for å forsøke å omvende homofile til å bli heterofile.

KrFs stortingsgruppe er splittet i synet på en utredning. Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan mener et forbud kan true trosfriheten, et syn som partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deler. Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold har sagt han er for en utredning.

Les også: KrF-topp: Homoterapi-forbud truer trosfriheten

Normaliserende inngrep fortsatt lov

Mens stortingsflertallet har samlet seg om denne saken, er det klart at en rekke andre forslag som er ment å styrke rettighetene til LHBTI-mennesker, vil bli nedstemt når Stortinget behandler saken neste onsdag.

Arbeiderpartiet foreslo å forby «normaliserende» kirurgiske inngrep på små barn som er født med både gutte- og jentetrekk. Men dette fikk ikke flertallets støtte, opplyser saksordfører Freddy André Øvstegård (SV) til NTB. Helsevesenet kan utføre slike inngrep før barna er i stand til å gjøre seg opp en mening om egen identitet og gi samtykke.

MDGs forslag om å innføre et tredje kjønn får heller ikke flertall. Venstre stemmer mot dette, selv om partiet prinsipielt er for, opplyste familiepolitisk talsperson Grunde Almeland til Dagen i november.