Stortingets kontrollkomité har konkludert: – Det er en hån mot ofrene i denne skandalen

SV, Ap og Sp mener regjeringen kunne stanset en rekke justismord og fremmer sterk kritikk av regjeringen, men de fikk ikke med seg Frp eller regjeringspartiene på vedtaket.

SV varslet mistillitsforslag mot Anniken Hauglie (H) 13. januar. Men etter at Høyre-statsråden gikk ut av regjeringen, var det ikke lenger grunnlag for det.

SV har likevel fått med seg Arbeiderpartiet og Senterpartiet på en uttalelse om at Hauglie ikke kunne hatt Stortingets tillit for sin håndtering av trygdeskandalen om hun hadde blitt sittende. 

– Regjeringen kan ikke slippe unna det politiske ansvaret selv om Hauglie gikk av før Stortinget hadde ferdigbehandlet saken. Vi fremmer derfor et kritikkvedtak mot hele regjeringen, sier Freddy André Øvstegård, som sitter i kontrollkomiteen for SV. 

Regjeringspartiene og Frp frikjenner derimot Hauglie. 

Les også: Nav-skandalen: Mener Hauglie sniker seg ut bakveien

– En hån mot ofrene

Tirsdag ettermiddag la kontroll- og konstitusjonskomiteen fram sin innstilling om trygdeskandalen. Medlemmene fra SV, Ap og Sp fremmet et såkalt daddelvedtak – den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan gi uten å fremme mistillit – direkte mot statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen.

I innstillingen fra opposisjonspartiene heter det: «Regjeringens håndtering av sak om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 er sterkt kritikkverdig.»

Komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre og Frp stilte seg ikke bak kritikken. 

– Det er en hån mot ofrene i denne skandalen at det ikke skal føre til konsekvenser for noen på toppen når folk blir så hardt rammet. Ofrene hadde fortjent at noen tok ansvar, sier Øvstegård. 

Han begrunner kritikkvedtaket slik:

– Det handler til syvende og sist om at det har skjedd en rekke statlige justismord mot sårbare, vanlige mennesker. Regjeringen burde og kunne hindret flere justismord dersom de hadde delt informasjonen de satt på til Riksadvokaten på et tidligere tidspunkt. 

Øvstegård mener regjeringen burde varslet Riksadvokaten da Arbeids- og sosialdepartementet ble kjent med saken i desember 2018. 

Eva Kristin Hansen (Ap), som har ledet Stortingets gransking, mener også at regjeringens håndtering ikke har vært god nok. Til NTB sier hun: 

– Regjeringen reagerte altfor sent. Det har vært alvorlige feil i direktoratet opp mot departementet, slik at man ikke oppdaget feilen, selv om mange diskuterte det.

Les også: Nav-skandalen: – ESA har sviktet som tilsynsorgan

Skal se på de rødgrønnes ansvar

Når det gjelder hva slags ansvar de rødgrønne har hatt for skandalen, svarer Øvstegård:

– Vi skal gå kritisk til verks om det viser seg at feilen oppsto i 2012, men vi trenger granskingsutvalgets rapport for å få avgjort når feilen startet. Når vi får den, blir det en ny runde i Stortinget. 

Men først blir det votering over komiteens innstilling i Stortinget 5. mars. 

– Det har en del å si når en samlet opposisjon retter sterk kritikk. Det er et tegn på hvor alvorlig denne saken er. Frp som nå står fritt, bør tenke seg nøye om, sier Øvstegård. 

Tilbakeviser kritikken

Solveig Horne, som sitter i komiteen for Frp, understreker overfor Dagsavisen at partiet støtter noe av kritikken som kommer fram i innstillingen. 

– Sammen med Høyre og Venstre, understreker vi alvoret i denne saken, og vi er kritiske til at det har gått så langt tid og at både Nav, påtalemyndighetene og domstolene har sviktet, men å gi sterk kritikk av en statsråd som har gått av, var vi ikke klare for å gjøre. Vi klarer ikke å se når hun skulle oppdaget feilen eller hvordan hun kunne håndtert saken annerledes. 

Horne mener regjeringen har lagt seg «så flat som den kan gjøre». 

– Vi må ikke glemme at det vi har behandlet, er redegjørelsen fra statsråden på hva hun har gjort og hva hun har tenkt å gjøre. Vi vil få mulighet til å behandle saken på nytt når granskingsutvalget har kommet med sin rapport. Da kommer vi kanskje med sterkere kritikk.

Trygdeskandalen 

Skandalen begynte med en strid mellom Nav og Trygderetten om tolkningen av EU-reglene for å ta med seg sykepenger, AAP og pleiepenger midlertidig til andre EØS-land. Trygderetten mente at dette var lov, Nav mente at det var ulovlig. Men saken ble verken prøvd for en vanlig domstol eller forelagt EFTA-domstolen.

Striden ble kjent for Hauglies departement i desember 2018. Likevel ble flere dømt og fengslet for trygdesvindel over et halvår senere.

Under høringen i kontrollkomiteen i begynnelsen av januar, erkjente Hauglie at hennes departement burde oppdaget trygdeskandalen tidligere.

Les også: Nav-skandalen: Mener Trygderetten har sluppet for billig unna