Stortinget utvider sin undersøkelse av trygdeskandalen

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sender torsdag elleve nye spørsmål i Nav-saken. Nå avkreves også justisministeren og Sivilombudsmannen svar.

Av Kristian Skårdalsmo

– Vi sender elleve spørsmål som brev i dag til arbeidsministeren, justisministeren og også ett spørsmål til Sivilombudsmannen, sier SVs Freddy André Øvstegård i kontrollkomiteen til NTB.

Komiteen sendte allerede tirsdag fem spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Selv om nå også justisminister Jøran Kallmyr (Frp) får fire Nav-spørsmål og Sivilombudsmannen ett spørsmål på sitt bord, rettes de fleste spørsmålene til Hauglie, som har Nav under sitt ansvarsområde.

En enstemmig komité besluttet på torsdagens møte at det blir høring i saken.

– Dato kommer vi tilbake til. Vi må først få svar på de spørsmålene vi har stilt, sier saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) til NTB.

28. oktober ble det klart at norske myndigheter har tolket regelverket for eksport av velferdsytelser for strengt. Over flere år har personer som hadde krav på ytelsene, blitt idømt straff og fått krav om tilbakebetaling.

Lenger tilbake?

Hauglies utgangspunkt i redegjørelsen hun holdt i Stortinget 5. november var den nye trygdeforordningen som ble innført i Norge i 2012. Et helt sentralt spørsmål i oppfølgingen av saken er imidlertid om norske myndigheter feiltolket reglene også før den tid.

«Kan den feilaktige forståelsen av regelverket gå lenger tilbake enn 2012, og hva gjør statsråden for å finne ut av det?» spør komiteen.

Flere spørsmål berører kommunikasjonen mellom Nav og departementet. Komiteen vil vite hvorfor departementet i 2019 ba Nav vurdere om den norske forståelsen var i tråd med EU-forordningen.

Kontrollkomiteen vil også ha svar på om statsråden «før de datoer som hittil har vært omtalt», har mottatt henvendelser om at den norske praksisen har vært regelstridig.

Sivilombudsmannen får spørsmål om han i perioden 2012–2019 har behandlet klager i tilknytning til sakskomplekset om Norges praktisering av EUs trygdeforordning.

Kallmyr må svare på når hans departement første gang ble orientert av Arbeids- og sosialdepartementet om saken. Han må også redegjøre for om Justisdepartementet har vurdert å endre loven som følge av EUs regelverk.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

To løp

I tillegg til kontrollkomiteens undersøkelser har regjeringen oppnevnt et eksternt granskningsutvalg, som skal legge fram sin rapport innen 1. juni.

– Hvor hensiktsmessig er det at kontrollkomiteen kjører sin prosess mens dette utvalget arbeider og før det har konkludert?

– Stortingets kontrollkomité skal sjekke om regjeringen har gjort jobben sin og informert Stortinget tilstrekkelig. Dette er to ulike ting, sier Hansen.

Hun er ikke redd for at de som blir kalt inn til høring, bare vil henvise til granskningsutvalget og dermed ikke svare godt på kontrollkomiteens spørsmål.

– Det holder ikke, er Hansens klare beskjed.

Foreløpig er det bare Hauglies redegjørelse som er sendt til kontrollkomiteen.

– Nå stiller vi spørsmål for å utvide grunnlaget vårt. Hele vårt utgangspunkt er redegjørelsen og den tidsperioden redegjørelsen handler om, sier komiténestleder Svein Harberg (H) til NTB.

Et sannsynlig utfall er at kontrollkomiteen behandler redegjørelsen først, men så tar en ny runde når granskningsutvalget er ferdig med sitt arbeid.