Stortinget går inn for rammeplan for SFO

SFO-tilbudet rundt om i landet skal få en nasjonal rammeplan. Det går et flertall på Stortinget inn for.

Utdanningskomiteen på Stortinget avga tirsdag sin innstilling til regjeringens stortingsmelding om tidlig innsats og inkludering i barnehagen og skolen. Nå jubler Venstres utdanningspolitiske talsperson Guri Melby for at det blir flertall både for en rammeplan og kompetansekrav til SFO-lederne. Flertallet består av regjeringspartiene samt Fremskrittspartiet.

– Rammeplanen bør sikre at alle barn får et pedagogisk SFO-tilbud som er lekpreget, men læringsstøttende. Det er veldig gledelig at stortingsflertallet slutter opp om det, sier Melby.

I innstillingen er det imidlertid ikke satt noen tidsfrist for når rammeplanen og kompetansekravene skal innføres.

Fra høsten av innføres det for øvrig et tak på SFO-prisen.