Storrøykere får hjelp til å stumpe røyken

25 millioner kroner skal brukes på å hjelpe storrøykere med å slutte å røyke, har regjeringen besluttet. Prosjektet starter i 2020 og går over tre år.

Fra høsten 2020 kan storrøykere få veiledning og gratis legemidler i en måned. Deretter må deltakerne selv dekke de resterende åtte ukene av legemiddelkuren, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Deltakerne vil potensielt spare store summer på å kutte ut røyken og vil dermed ha økonomi til å dekke denne utgiften, mener departementet.

I 2020 er det satt av 5 millioner kroner. Deretter bevilges det 10 millioner kroner til prosjektet de påfølgende to årene.

Regjeringen har latt seg inspirere av et lignende prosjekt i Danmark fra 2014 der rundt 47 prosent av deltakerne var røykfrie etter seks måneder.

I dag er det om lag 520.000 personer som røyker daglig i Norge.